Nhà máy

Onderhandse Lening - Download Modelcontract- Wettelijke formaliteiten voor het starten van het wasmiddelwerk ,Je spreekt van het vervreemden van verpande goederen als het verpande goed (bijvoorbeeld een horloge) wordt verkocht aan een ander terwijl jullie hebben afgesproken dat dat niet mag. Als de lener bijvoorbeeld zijn horloge heeft verpand aan jou, mag hij dat niet aan een ander verkopen. Door de verpanding heb jij namelijk een voorrangspositie.Aan welke administratieve formaliteiten moet ik voldoen? - KBCLeeftijd: Ten eerste moet je minstens 18 jaar oud zijn om als zelfstandige te mogen starten of om een vennootschap op te richten.Er zijn wel een aantal uitzonderingen bij de ambachtelijke beroepen, waar je al op 16 mag starten. Nationaliteit: Daarnaast moet je de Belgische nationaliteit hebben, ofwel die van een van de landen in de Europese Unie.. Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn geen ...Wettelijke voorwaarden van je aanvraag overbruggingsrecht ...

Je bewijst voor 2020/2 een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10% in vergelijking met 2019/2 en dit is volledig te wijten aan COVID-19; Is je aanvraag geweigerd omdat je niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 ...

Werknemers van de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden tijdens wettelijke feestdagen. De werkgever dient die feestdagen uit te betalen. Er zijn tien wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 ...

Werknemers van de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden tijdens wettelijke feestdagen. De werkgever dient die feestdagen uit te betalen. Er zijn tien wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement.

Frituur beginnen? Spuntini kan u begeleiden bij het opstarten

Voor het opstarten van een frituur is tot op heden geen beroepskennis vereist, maar het is aan te raden over enige basiskennis “frituur” te beschikken, wij kunnen u daar een basisopleiding voor aanbieden of u kan ook de cursus “frituuruitbater” volgen bij Syntra en andere onderwijsinstellingen.

Dit moet je weten over de vennootschap onder firma (vof ...

Bij een vennootschap onder firma (vof) start je samen met één of meer andere ondernemers een bedrijf. Het is de bedoeling dat alle vennoten iets inbrengen in de onderneming. Vaak is dit een geldbedrag, maar soms ook goederen of arbeidsuren. Voor het oprichten van een vof hoef je geen rekening te houden met het vergaren van een minimumkapitaal ...

Wettelijke voorwaarden van je aanvraag overbruggingsrecht ...

Je bewijst voor 2020/2 een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10% in vergelijking met 2019/2 en dit is volledig te wijten aan COVID-19; Is je aanvraag geweigerd omdat je niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

VOF oprichten - welke rechtsvorm kiezen en hoe starten ...

Het deel van de winst boven € 100.000 wordt belast tegen het gewoon tarief. Om van het verlaagd KMO-tarief te kunnen genieten is een brutobezoldiging aan minstens één bedrijfsleider van minimum € 45.000 vereist, tenzij de belastbare winst lager is dan € 45.000; dan volstaat een bezoldiging gelijk aan minstens die belastbare winst.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 ...

Dec 15, 2013·de bepalingen voor het toekennen van inhaalrust bij tewerkstelling op een feestdag. Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd. => Een model van zo’n bericht vindt u in de rubriek “Modellen van sociale documenten / Feestdagen” van onze website. Auteur: Catherine Legardien. 30/10/2013

Strengere controles RVA op de naleving formaliteiten ...

Uit controles op het terrein of via databanken die de RVA de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, blijkt dat de tewerkstellingsbreuk (4/5 de, 1/2 de, …) van de werknemers die hun arbeidstijd verminderen in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, niet altijd wordt gerespecteerd. Ook blijkt dat de reglementering rond deeltijdse ...

Advies voor het starten van een bedrijf - PELLICER & HEREDIA

Advies voor het starten van een bedrijf. ... Maar deze geweldige mañana-benadering van het leven kan frustrerend zijn als je zakelijke deadlines en verplichtingen moet nakomen, vooral als het hand in hand gaat met de Spaanse bureaucratie die soms lijkt samen te werken om het leven moeilijk te maken. ... Voordat met de formaliteiten wordt ...

Hoeveel kost een Flexi-job kelner? | Ik wil aanwerven

De provisie voor werkkledij: het bedrag hangt af van het werk dat je werknemer doet. De eventuele aanpassingen die nodig zijn voor het welzijn van je werknemer. Aansluiting bij een extern bureau voor preventie en bescherming: voor een tijdelijke werknemer met een beperkte tewerkstelling kunnen we geen realistische inschatting maken van deze kost.

Flanders DC - De praktische kant van een eigen onderneming

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer nodig om over een attest van beroepsbekwaamheid te beschikken. Voor het uitoefenen van een vrij beroep, een intellectueel beroep of een vrij dienstverlenend beroep heb je wel nog het vereiste diploma en een erkenning nodig. Meer informatie en een overzicht van deze beroepen vind je op de website van VLAIO.

Wat moet ik regelen om zelfstandig te starten ...

Aan het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvang je een vervaldagbericht (of afrekening) met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald. De fiscus stelt later - meestal na twee jaar - de beroepsinkomsten van het …

Wettelijke voorwaarden van je aanvraag overbruggingsrecht ...

Je bewijst voor 2020/2 een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10% in vergelijking met 2019/2 en dit is volledig te wijten aan COVID-19; Is je aanvraag geweigerd omdat je niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

Starten met een eigen zaak | Vlaanderen.be

Het is van cruciaal belang dat u nog voor de start een zicht krijgt op de haalbaarheid van uw project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen steunt drie projecten die u daarbij helpen (opent in nieuw venster). Daarnaast stelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen u zijn Startkompas ter beschikking.

Starten als Zelfstandige. Wegwijs in de formaliteiten - PDF

Starten als Zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten april 2013 U wilt een eigen zaak starten? Proficiat! In deze Accent vindt u alle informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen, en over de formaliteiten

STARTENDE ONDERNEMER | Consultiv

Starten als zelfstandige met Consultiv. Dat succesvol ondernemen begint met een uitstekende voorbereiding, weet Consultiv maar al te goed. De nodige opstartformaliteiten, inschrijvingen en kosten voor het starten van een eenmanszaak of vennootschap: wij kennen de …

Welke vergunningen horen bij jouw activiteit? - Xerius

Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

Hoe maak je een huis te verkopen Direct - Financiën

Na een bepaalde klant op een prijs is overeengekomen, is het tijd voor het starten van de wettelijke formaliteiten en het papierwerk. Je moet hulp van een goede advocaat, en zorg ervoor dat je een goede vastgoed advocaat die bekend is voor het verhandelen van deze onroerende zaken huren.

Frituur beginnen? Spuntini kan u begeleiden bij het opstarten

Voor het opstarten van een frituur is tot op heden geen beroepskennis vereist, maar het is aan te raden over enige basiskennis “frituur” te beschikken, wij kunnen u daar een basisopleiding voor aanbieden of u kan ook de cursus “frituuruitbater” volgen bij Syntra en andere onderwijsinstellingen.

Frituur beginnen? Spuntini kan u begeleiden bij het opstarten

Voor het opstarten van een frituur is tot op heden geen beroepskennis vereist, maar het is aan te raden over enige basiskennis “frituur” te beschikken, wij kunnen u daar een basisopleiding voor aanbieden of u kan ook de cursus “frituuruitbater” volgen bij Syntra en andere onderwijsinstellingen.

Eigen zaak starten in België: hoe doe je dat en waar moet ...

Een eigen zaak starten is leuk, spannend en misschien zelfs jouw droom. Toch is het bovenal niet zonder risico’s. Niet voor niets beginnen we dan ook met een maximale voorbereiding en een fiks ondernemingsplan. Het start allemaal met een inspirerend idee, maar gaat al snel over naar de wettelijke verplichtingen bij het starten van een eigen zaak.

Aanvraag voor tijdelijke bezetting van het openbaar domein ...

Het loket is tot nader order gesloten omwille van de werken aan het onthaal en de Covid 19-crisis. Elke aanvraag voor een verlenging van de reservatie moet worden ingediend uiterlijk op de werkdag die de laatste dag van het parkeerverbod voorafgaat (ter plaatse of per mail vóór 12u).

LOI - WET

Tekst Inhoudstafel Begin; INLEIDENDE TITEL. - BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN. Artikel 1.[1 (oud artikel 2)] 1 De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht. (1)<W 2018-06-18/03, art. 2, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019> Art. 2.[1 (oud artikel 6)] 1 Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden …

Trước:Zak met zakKế tiếp:koninginnen handreinigers