Nhà máy

UFDC Home - All Collection Groups- kennisgeving van uitvoer van handdesinfecterende middelen uit india ,delijk sprake van ,,aanvoer of uitvoer van contract-arbeiders of koelies". Tekenend in dit verband is, dat een amendment van de Heer S. van Praag in de Surinaamse Koloniale Staten van 11 Dec. 1876, strekkende om de uitdrukking: ,,uitvoer van immigranten-arbeiders" door een minder stuitende te vervangen,,,daar het toch menschelijkeEUR-Lex - 32005R1277 - EN - EUR-LexVoor uitvoer volgens de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van een uitvoervergunning bedoeld in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 111/2005 en in de artikelen 25, 26 en 27 van deze verordening, kunnen de bevoegde instanties een vereenvoudigde voorafgaande kennisgeving van uitvoer toezenden die betrekking heeft op verschillende ...Tractatenblad 2001, 170 | Overheid.nl > Officiële ...

2. De Partij van uitvoer zorgt ervoor dat de uitvoerder wettelijk verplicht is de juiste informatie te verstrekken. Artikel 9 Bevestiging van de ontvangst van een kennisgeving. 1. De Partij van invoer bevestigt binnen negentig dagen na ontvangst schriftelijk de ontvangst van de kennisgeving …

OVEREENKOMST tot oprichting van de Internationale ITER ...

lyse van de middelen die reeds zijn gebruikt en die in de toe-komst zijn vereist om het ITER-projectplan uit te voeren en van de plannen voor het aanleveren van de middelen. Artikel 10 Informatie en intellectuele eigendom 1. Onverminderd deze Overeenkomst en de Bijlage betref-fende informatie en intellectuele eigendom, ondersteunen de

Full text of "Handleiding tot de kennis van het ...

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

eerste SemeSter PDF

1 53 ( ) Nr HALFJAArLIJKS verslag WApenHAndeL eerste SemeSter 2014 Twintigste halfjaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende vrijstellingen en de toegekende en geweigerde vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, …

2097e zitting van de Raad - EUROPA

De Code gaat uit van de gemeenschappelijke criteria voor wapenuitvoer die in 1991 en 1992 zijn aangenomen en bevat tevens een kennisgevings- en raadplegingsregeling inzake de weigeringen van vergunningen, de eerste regeling van die aard voor de uitvoer van conventionele wapens.

European Commission - PRESS RELEASES - Press release ...

European Commission - Press Release details page - RAAD VAN DE EUROPESE UNIE NL 14056/09 (Presse 283) (OR. en) PERSMEDEDELING Voorzitter mevrouw Åsa Torstensson minister van Infrastructuur van Zweden Voornaamste resultaten van de Raadszitting De Raad heeft een debat gehouden over het toekomstig Europees vervoersbeleid, met het oog op de voorbereiding van de aanneming van …

Dienstvoorwaarden van HERE | Legal, security, privacy and ...

Ten aanzien van open source software zijn de toepasselijke open source licentievoorwaarden van toepassing. De Software kan onderhevig zijn aan export controles op grond van de V.S. Overheidsbesluiten inzake Uitvoer en andere import- en exportcontroleregelingen.

Veterinaire controle bij invoer uit derde landen van ...

L 242/20 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging . Nadere informatie

distributeurs van handdesinfecterend middel voor ...

leveranciers van handdesinfecterende middelen voor commercieel gebruik; ster bac sanitizer prijs in de VAE; hand sanitaizar toirir upadan ki; op planten gebaseerd desinfecterend handdesinfecterend middel thymol en aloë; plant escape handdesinfecterend middel; kennisgeving van uitvoer van ontsmettingsmiddel uit india; hand saniter fabricage

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD …

14. In 2015 en 2016 is de invoer in de EU met 22 % gestegen en is de uitvoer met 3 % gedaald9. Hoewel de meeste ingevoerde voertuigen afkomstig zijn uit Turkije (marktaandeel van 29 %), is de sterkste groei in 2015-2016 wat betreft de invoer van auto's opgetekend in India (een stijging met 31 %), op de voet gevolgd door Zuid-

De landbouw in India - Agriculture in India - qwe.wiki

De geschiedenis van de landbouw in India dateert Indusbeschaving en zelfs vóór dat in sommige plaatsen van Zuid-India. India staat op de tweede wereldwijd in boerderij uitgangen. Per 2016 landbouw gebruikt 49,9% van de Indiase beroepsbevolking en droeg 16,9-17,9% van het BBP land. In 2016, de sectoren landbouw en aanverwante zoals veeteelt, de bosbouw en de visserij goed voor 15,4% van …

India maakt contract

Importeren uit India - KVK. India maakt deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen. Door dit akkoord betaal je voor veel producten van Indiase oorsprong minder of …

Waar gaan we naartoe - sfpuddytastic.gq

sperma van een hengst te leuk ypenburg In- en Uitvoer. what tattoo should i get Marc van Riemsdijk [email protected] Telefoon: 06-20743760. studio smit almelo . waarom dit onderwerp afbeeldingen de baas van een gebied neushoorn afbeeldingen Nationale helpdesk Douane. familie zondag wijnand woerden 088- 156 66 55 (maandag t/m vrijdag van 8.00 ...

wetten.nl - Regeling - Verdrag van Wenen inzake consulaire ...

Geldend van 16-01-1986 t/m heden. Toon relaties in LiDO Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, Wenen, 24-04-1963; Maak een permanente link Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, Wenen, 24-04-1963; Toon wetstechnische informatie Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen, Wenen, 24-04-1963; Geen andere versies Verdrag van Wenen inzake …

Algemene Inkoopvoorwaarden | Recticel

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de verkoper verantwoordelijk voor de invoer van de geleverde goederen in de Europese Unie en het land van bestemming en voor het nakomen van alle verwante uitvoer-, douane- en invoerformaliteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het nakomen van alle verplichtingen in het kader van de ...

Cites-verordening

[Op basis van de door de lidstaten verstrekte, in punt a), bedoelde informatie maken de diensten van de Commissie vóór 31 oktober van elk jaar een overzicht voor de hele Unie openbaar over het binnenbrengen in de Unie en de uitvoer en wederuitvoer uit de Unie van de specimens van de soorten waarop deze verordening van toepassing is, en ...

van de Europese Unie

(werd op melamine van oorsprong uit de Volksrepu­ 1) bliek China een definitief antidumpingrecht ingesteld. Een in de Volksrepubliek China gevestigde onderneming, aanvullende Taric (2)-code . A987, waarvan de uitvoer van mela­ mine naar de Unie aan de minimuminvoerprijs van 1 153EUR /ton is onderworpen, heeft de Commissie meegedeeld dat

Certificaat van Oorsprong - Formulier A

639-nummer van 31.05.2018De lijst met typen en categorieën zelfaangedreven machines en aanhangers en de hoogte van de gebruikskosten; 303-nummer van 21.05.2019Over het verlenen van vergunningen voor de invoer van aluminium wielen; 372-nummer van 30.04.2009Goederen niet geproduceerd in de Russische Federatie; Bestelnr. 108н van 13.11.2007 De lijst met offshore-zones

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen | FOD ...

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door onze website te bezoeken verklaar je je hiermee akkoord. Ja, ik ga akkoord Neen, meer informatie

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen | FOD ...

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door onze website te bezoeken verklaar je je hiermee akkoord. Ja, ik ga akkoord Neen, meer informatie

vereisten voor de invoer van handdesinfecterende middelen

Europese Gids voor goede praktijken voor de industriële ...- vereisten voor de invoer van handdesinfecterende middelen ,Parlement en de Raad waarin vereisten voor voedselhygiëne vastgelegd zijn (Verordening 183/2005/EG), met name artikel 20 tot 22 die de uitwerking van gidsen voor goede hygiënische praktijken en de toepassing van HACCP-beginselen aanmoedigen.

Veterinaire controle bij invoer uit derde landen van ...

L 242/20 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging . Nadere informatie

EUR-Lex - 02005R1277-20110328 - EN - EUR-Lex

Voor uitvoer volgens de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van een uitvoervergunning bedoeld in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 111/2005 en in de artikelen 25, 26 en 27 van deze verordening, kunnen de bevoegde instanties een vereenvoudigde voorafgaande kennisgeving van uitvoer toezenden die betrekking heeft op verschillende ...

Dienstvoorwaarden van HERE | Legal, security, privacy and ...

Ten aanzien van open source software zijn de toepasselijke open source licentievoorwaarden van toepassing. De Software kan onderhevig zijn aan export controles op grond van de V.S. Overheidsbesluiten inzake Uitvoer en andere import- en exportcontroleregelingen.