Nhà máy

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: Aanpak, voorbeelden ...- Een vragenlijst die op de werkvloer gebruikt kan worden voor handhygiëne in de horeca ,De cultuurtrajecten die het meeste succes laten zien, blijken een concreet en praktisch beroep te doen op het gewenste gedrag. Een voorbeeld verschaft de Case Bedrijfsmatiger Werken . Om niet te verzanden in ingewikkeld en vaag gedoe is de les telkens weer dat een helder verhaal met een duidelijk focus belangrijk is.COVID-19 en veilig werken (veiligheid en welzijn) - OCSVul de vragenlijst in om te weten of er sprake kan zijn van een besmetting (in 5 talen). ... Procedure voor een besmet persoon op de werkvloer. ... Doe dit ook voor de voorwerpen of werktuigen die de zieke gebruikt heeft. Besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan veel gebruikte oppervlakten: bureaus, handwerktuigen, deurklinken ...Coronavirus: de meest gestelde vragen over de impact op je ...

Het is nog niet definitief.Afgelopen vrijdag werd door de regering-De Croo een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd voor bedrijven die omwille van de verstrengde maatregelen verplicht de deuren moesten sluiten, zo meldt de zakenkrant De Tijd vandaag.Het moratorium zal lopen tot 31 januari.. De tekst gaat eerst nog naar de Raad van State, waarna hij in de Kamer moet goedgekeurd worden.

Mensura - Uw werkvloer veilig en gezond heropstarten

Om de social distancing te garanderen zorgt u voor een duidelijke indeling van de werkvloer: via vloermarkeringen, pictogrammen, linten enzovoort. Tussen dicht aangrenzende werkplekken plaatst u fysieke afschermingen. Geef uw medewerkers ook de instructie om enkel de voor hen strikt noodzakelijke ruimtes te betreden.

Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van ...

Mensen met symptomen die voldoen aan de criteria voor een mogelijk Covid-19 geval worden door de huisarts getest en minimaal 7 dagen ziek geschreven door de huisarts. Als de (PCR-)test positief is, zijn ze een bevestigd geval van Covid-19. Als ze beter genezen zijn, mogen ze in overleg met de …

Explorensia - Veilig en zonder schade werken als ...

Let op: als u in uw browserinstellingen echter alle cookies blokkeert (waaronder essentiële cookies), kan dit betekenen dat er geen optimaal gebruik van de website kan worden gemaakt. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer of naar www.allaboutcookies.org gaan.

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: Aanpak, voorbeelden ...

De cultuurtrajecten die het meeste succes laten zien, blijken een concreet en praktisch beroep te doen op het gewenste gedrag. Een voorbeeld verschaft de Case Bedrijfsmatiger Werken . Om niet te verzanden in ingewikkeld en vaag gedoe is de les telkens weer dat een helder verhaal met een duidelijk focus belangrijk is.

Typen onderzoek | Medewerkerstevredenheidsonderzoek ...

Deze methode wordt veelal gebruikt als ‘vooronderzoek’ om op basis van het resultaat van de diepte-interviews, de vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek te optimaliseren. Pijn- en knelpunten die tijdens het kwalitatieve onderzoek naar voren komen, worden vervolgens kwantitatief gemeten.

Een slechte sfeer op het werk is besmettelijk | Train for ...

Mar 03, 2016·Onbeleefdheid op het werk zorgt al snel voor een bedorven sfeer. En het blijkt zelfs besmettelijk te zijn… Een Zweeds team (Universiteit van Lund) heeft zich voorgenomen om onbeleefdheid op de werkvloer als ‘sociaal proces’ te analyseren en te onderzoeken wat de elementen zijn die leiden tot dit fenomeen.

‘Veel werknemers voelen zich niet veilig op de werkvloer ...

Apr 01, 2020·Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden Nu’91 maakt ook melding van een tekort aan beschermende middelen zoals mondkapjes, spatbrillen en desinfecterende middelen. De middelen die wel voorhanden zijn deugen vaak niet. Dat blijkt volgens NU’91 uit een enquête onder zorgverleners. De vragenlijst werd 6500 keer ingevuld.

COVID-19 en veilig werken (veiligheid en welzijn) - OCS

Vul de vragenlijst in om te weten of er sprake kan zijn van een besmetting (in 5 talen). ... Procedure voor een besmet persoon op de werkvloer. ... Doe dit ook voor de voorwerpen of werktuigen die de zieke gebruikt heeft. Besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan veel gebruikte oppervlakten: bureaus, handwerktuigen, deurklinken ...

Langdurig zieken op de rooster gelegd - ACV Openbare Diensten

Er is ook kritiek op de vragenlijst zelf. Herman Fonck: “Een vragenlijst die uitsluitend via internet kan worden beantwoord is al een moeilijkheid voor aardig wat zieken. De vragen informeren ook naar de mening van de zieke werknemer over zijn leidinggevenden, collega’s en over de eigen inzet.

Het recht op privacy ten tijde van corona - BDO

Het is de vraag of een schending van de AVG om (verdere) besmettingen met corona op de werkvloer te voorkomen zo zwaar bestraft zal worden door de AP. Voor zover bekend zijn er tot nu toe twee boetes opgelegd in verband met een overtreding van de AVG: € 460.000,- voor het HagaZiekenhuis en € 525.000,- aan tennisbond KNLTB.

Weg met de werkdruk op jouw werkvloer! - Schoonmaak blogs ...

De lijst kan worden aangevuld met maximaal 4 aanvullende thema’s. Elk thema bestaat uit 2 vragen. Veel vragen worden uitgelegd aan de hand van filmpjes. Heb jij dus last van een te hoge werkdruk. Vraag dan of jij en je collega’s die vragenlijst in kunnen vullen.

Is een Periodiek Medisch Onderzoek voor medewerkers verplicht?

De medewerker vult dan een vragenlijst in. De basis voor deze vragen zijn de RI&E en de doelstelling van de PMO. De vragen zijn toegespitst op het werken in de horeca en specifiek op het bedrijf. Naast een vragenlijst, kun je er ook voor kiezen om aan de medewerkers aanvullend een lichamelijk onderzoek aan te bieden.

Explorensia - Veilig en zonder schade werken als ...

Let op: als u in uw browserinstellingen echter alle cookies blokkeert (waaronder essentiële cookies), kan dit betekenen dat er geen optimaal gebruik van de website kan worden gemaakt. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer of naar www.allaboutcookies.org gaan.

Hoe verhoog ik de motivatie van mijn personeel?

Dit is meteen een van de technieken die een organisatie kan gebruiken om de motivatie voor het werk te meten. In feite zijn het dezelfde manieren voor het meten van engagement, maar ook hier geldt dat er iets met de verkregen data moet worden gedaan. Anders had een organisatie evengoed geen onderzoek hoeven doen en dus niet hoeven te meten.

IMPACT VAN GENDERSTEREOTYPEN OP DE ARBEIDSMARKT …

van stereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), en aanbevelingen voor te stellen voor het maken van beroepskeuzen. Het toekomstige ‘Beroepenhuis/Cité des Métiers’, kan hierin basiselementen vinden om een toolbox te ontwikkelen die gebruikt kan worden in de strijd tegen stereotypen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsomstandigheden - De arbeidsmarkt in cijfers | 2018 ...

Aanwijzingen voor de inzetbaarheid op de langere termijn zijn de tevredenheid over werk en arbeidsomstandigheden en vooral de vooruitzichten wat betreft de tijd die ze nog werkzaam willen zijn of denken te kunnen zijn. ... Bij bijna de helft van de werknemers die in 2018 een ongeval kregen (1,5 procent van het totaal) leidde het arbeidsongeval ...

Hoe verhoog ik de motivatie van mijn personeel?

Dit is meteen een van de technieken die een organisatie kan gebruiken om de motivatie voor het werk te meten. In feite zijn het dezelfde manieren voor het meten van engagement, maar ook hier geldt dat er iets met de verkregen data moet worden gedaan. Anders had een organisatie evengoed geen onderzoek hoeven doen en dus niet hoeven te meten.

(PDF) For safety is not a gadget, but a state of mind. Een ...

De items 6, 7 en 8 zijn omgepoold zodat een hogere score op de schaal stress voor een hogere mate van ervaren stress staat. Een ho gere score op de WSA staat gelijk aan veiligere attitudes.

Vraaggericht werken in de langdurige zorg - In voor zorg

tie en instrumenten over vraaggericht werken voor opleiders die (bij- en na) scholing op mbo-niveau verzorgen aan (aankomende) zorgverleners. De in-formatie is zo weergegeven dat deze gebruikt kan worden in lessen voor (aankomende) zorgprofessionals gedurende de gehele opleiding en in bij- …

Medewerkerstevredenheidsonderzoek - enquete & vragenlijst ...

Ook kan een dergelijk onderzoek ertoe bijdragen dat ideeën van de werkvloer de directie sneller bereiken. Indien de directie een beter inzicht heeft in de (on) tevredenheid van haar medewerkers heeft zij ook meer aanknopingspunten om haar beleid aan te passen. Ook is het zo dat ontevreden medewerkers eerder op zoek gaan naar een andere werkplek.

8 slimme vragen die succesvolle managers stellen in een ...

7. Wanneer heb je je voor de laatste keer verkleed? Of je nu een carnavalsgek bent, aan amateurtoneel doet of je verkleed hebt voor je kinderen of een vrijgezellenavond, als je dat soms doet, toont het aan dat je een vrolijk iemand bent en dat je ook op de werkvloer voor een fijne ambiance en een leuke werksfeer zult zorgen.

Vragenlijst Quick Scan AVG - Unger Nolet Advocaten

De nieuwe regels gaan in op 25 mei 2018. Niet naleven van de regels kan leiden tot serieuze boetes. De AVG gaat gelden voor alle organisaties die gegevens opslaan van werknemers, klanten, patiënten, leden, burgers e.d. dus voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, overheidsorganisaties etc.

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op ...

De Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB heeft een vragenlijst online gezet (www.coronavirustest.be) om bij jezelf snel het risico op een besmetting met het nieuwe coronavirus in te schatten. Samengevat loop je risico op een besmetting met COVID-19 als je: 1.