Nhà máy

Wist je dat? - WordPress.com- Handgel veiligheidsinformatieblad ,veiligheidsinformatieblad (VIB) met gevaren en voorzorgs-maatregelen, inclusief hun vlampunt. • Handen ingesmeerd met ontsmettingsmiddel op basis van alcohol kunnen worden ontstoken door een statische vonk of een andere ontstekingsbron. Mensen kunnen een statische lading dragen die groot genoeg is om ontvlambare stoffen te ontsteken.Germstar Instant Hand SanitizerGermstar® specializes in the highest quality hand sanitizing products on the market. Our stylish touchless dispensers encourage sanitization compliance.Covid-19 | FOD Volksgezondheid

Alle biociden die op de markt worden aangeboden, zoals handgels en desinfectiemiddelen voor oppervlakken moeten eerst goedgekeurd worden door de FOD Volksgezondheid. Na de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft de FOD Volksgezondheid beslist om tijdelijke toelatingen af te leveren voor biociden die doeltreffend zijn gebleken tegen het coronavirus.

Handel in handgel begonnen? Let op gevaarlijke stoffen ...

Cosmetica hoeft het niet voorzien te zijn van een veiligheidsinformatieblad. Maar de producent behoort zijn klanten wel te informeren over de gevaren van het product. Want handgel valt niet alleen onder de Europese Cosmeticaverordening, maar ook onder stoffenregelgeving zoals REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen ...

4 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Absynth Desinfecterende Handgel 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Cosmetica Gebruiksconcentraties : / 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : BOMA Noorderlaan 131 B2030 Antwerpen Tel : …

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG ...

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Versie 02 09-11-2005 Pagina 3 van 3 STI-VIB-KNB Nedalco-Handgel 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Brandbare vloeistof Nr. UN 1170 Benaming ETHANOL, OPLOSSING Klasse 3 Verpakkingsgroep III Overige gegevens Classificatie-code Etiket(ten) Kemler-nr. (GEVI) Transport-gevarenkaart ...

Ontsmettende handgel | Ducske

790 ml ethanol 96 %vol 40 ml waterstofperoxide 3% 15 ml glycerine 150 ml water: 750 ml iso-propanol 99% idem idem 190 ml

HYDROHANDS

Ontsmettende handgel Gebruiksconcentraties : klaar voor gebruik 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SPECHIM S.A. ... Verklarende lijst van de H-zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad : H225 Flam. Liq. 2 : Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

V-com Chemicals • Producten

V-com Chemicals heeft een uitgebreid scala aan specifieke en generieke reinigingsmiddelen voor diverse toepassingen en doelgroepen. Daarnaast beschikken wij over een gespecialiseerd laboratorium en jarenlange praktijkervaring die in staat is om maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor een veelvoud aan reinigingsvraagstukken.

Handel in handgel begonnen? Let op gevaarlijke stoffen ...

Cosmetica hoeft het niet voorzien te zijn van een veiligheidsinformatieblad. Maar de producent behoort zijn klanten wel te informeren over de gevaren van het product. Want handgel valt niet alleen onder de Europese Cosmeticaverordening, maar ook onder stoffenregelgeving zoals REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen ...

PreClean HandGel - CCPI

PreClean HandGel Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 20-3-2020 (Versie: 1.2) NL (Nederlands) 3/10 Ongeschikte5.2. Speciale blusmiddelen gevaren die door de stof of het :mengselGebruik geen worden sterke veroorzaakt waterstraal.

Ontsmetjehanden.be

Kwalitatieve hydro-alcoholische handgel tegen scherpe prijzen! ... Veiligheidsinformatieblad-Alcogel Download. Plaats hier uw bestelling! Chirurgische mondmaskers. Deze chirurgische maskers zijn ideaal voor de bescherming tegen virussen. • Chirurgische mondmaskers (per 500 stuks) aan de voordelige prijs van 0,93€ per masker ...

KLEENEX® ontsmettende handgel (6380/6381/6382/6383)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX® ontsmettende handgel (6380/6381/6382/6383) Versie 1.0 Veiligheidsinformatiebladnummer

BOMA - Alles voor schoonmaak en hygiëne

Op zoek naar professionele producten voor schoonmaak en hygiëne? BOMA ontwikkelt en verdeelt al meer dan 46 jaar professionele schoonmaakmaterialen, -producten en -machines.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN ... - …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordering (EU) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordering (EU) 2015/830 Afdrukdatum: 04-04-2020 Versienummer 1 Gewijzigd op: Datum laatste uitgave 26.03.2020 pagina 1 van 11 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Veiligheidsinformatieblad - Brouwland

Hygiënische handgel Gebruiksconcentraties: Klaar voor gebruik 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Brouwland bvba Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo Tel: 011 40 14 08 E-mail: [email protected] Website: 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +32 70 245 245

Ontsmettende handgel | Ducske

790 ml ethanol 96 %vol 40 ml waterstofperoxide 3% 15 ml glycerine 150 ml water: 750 ml iso-propanol 99% idem idem 190 ml

Desinfecterende Handgel 12 stuks - sanitairbenodigdheden.nl

Desinfecterende Handgel Body Benefits 12x50ml. Reinigingsmiddel Biocide voor menselijke hygiene. 63% Ethanol, 1-5% Glycreol.Toelatingsnummer 14394N Veiligheidsinformatieblad op aanvraag leverbaar. (EU norm) 12 stuks 50ml Bel voor de actuele voorraad 030-6368137

Profeit Handgel - Profeit

Veiligheidsinformatieblad Profeit Handgel. Om het product veilig te gebruiken, moeten de instructies van het veiligheidsinformatieblad worden opgevolgd. Beoordelingen Er zijn nog geen beoordelingen. Wees de eerste om “Profeit Handgel” te beoordelen Reactie annuleren.

WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATION

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATION Versie 1.3 Herzieningsdatum: 2020-03-21 Veiligheidsinformati ... De handgel op een handpalm aanbrengen en alle oppervlakten van …

Dermotect, Desinfecterende handgel, 250ml (509346 ...

De desinfecterende handgel van Dermotect is licht ontvlambaar en veroorzaakt oogirritatie. Houd de desinfectiegel daarom buiten bereik van kinderen en vermijd contact met de ogen. Lees voor gebruik de informatie in het veiligheidsinformatieblad (zie tabblad Downloads).

Veiligheidsinformatieblad ALCOHOL PODIOR 80% RUBRIEK …

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 Nederland - Versie 1.5 3/7 RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures Handen, laarzen. Adembescherming.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN ... - …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordering (EU) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordering (EU) 2015/830 Afdrukdatum: 04-04-2020 Versienummer 1 Gewijzigd op: Datum laatste uitgave 26.03.2020 pagina 1 van 11 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Ontsmetjehanden.be

Kwalitatieve hydro-alcoholische handgel tegen scherpe prijzen! ... Veiligheidsinformatieblad-Alcogel Download. Plaats hier uw bestelling! Chirurgische mondmaskers. Deze chirurgische maskers zijn ideaal voor de bescherming tegen virussen. • Chirurgische mondmaskers (per 500 stuks) aan de voordelige prijs van 0,93€ per masker ...

WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATION

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 WHO RECOMMENDED HANDRUB FORMULATION Versie 1.3 Herzieningsdatum: 2020-03-21 Veiligheidsinformati ... De handgel op een handpalm aanbrengen en alle oppervlakten van …

Home | College voor de toelating van ...

Voor vier middelen zijn bijna 30 kleine toepassingen toegelaten. Het gaat om 1 insectenbestrijdingsmiddel en 3 schimmelbestrijdingsmiddelen, die nu beschikbaar komen in de teelt van aalbessen, tot veldsla en klimheesters; zie: ctgb.nl/actueel/nieuws…