Nhà máy

Beoordeling - situatie vóór 01-01-2020 | Informatie ...- Beoordeling van personeel voor handhygiëne ,Bij een beoordeling oordeelt uw manager over hoe u uw functie vervult. U wordt beoordeeld op uw werkzaamheden, behaalde resultaten en gedrag. Een beoordeling wordt opgemaakt als uzelf of uw manager vindt dat hiervoor aanleiding is, zoals bij niet goed functioneren of juist wel goed functioneren, een bevordering (hogere schaal) en vlak voor het aflopen van een proeftijdaanstelling.Gids voor de handel - Economie• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. pashokjes, ticketapparaat of betaalterminal).Beleidsdocument. Handhygiëne - PDF

1 1 Doelstelling Het vastleggen van de werkwijze voor een correcte handhygiëne in het ziekenhuis. Basisvoorwaarden voor het toepassen van een correcte handhygiëne; Toepassen van een correcte handhygiëne. Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om de overdracht van micro-organismen te verminderen, dit ter preventie van infecties. 2 Toepassingsgebied Alle …

Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening ...

Bij de sociale indicaties voor handhygiëne is het wassen met water en gewone zeep nog steeds aangewezen. Onder “sociale indicaties voor handhygiëne” verstaat men de aanvang van het werk, de rustpauzes, de maaltijdpauzes, het toiletgebruik, … Dit stemt …

Beoordeling(sgesprekken) - Arbeidsrechter.nl

Inhoudsopgave 6.3. Beoordeling is een sturingsinstrument voor de toekomst en dient niet als afrekening van geleverde prestaties. Het gaat om het bijsturen van datgene wat een medewerker met zijn kennis en vaardigheden doet, door gesprekken op basis van de beoordeling van wat de medewerker heeft gedaan. Ook prestatiebeloning dat van de beoordeling afhankelijk is, dient […]

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers - PDF Gratis download

Gezien de uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de WHO-richtlijn is gekozen om binnen deze WIP-richtlijn de literatuur niet separaat per onderwerp te benoemen, maar uitsluitend naar de WHO-richtlijn te verwijzen. 1 Wijzigingen De indicaties voor het toepassen van handhygiëne zijn aangepast aan de richtlijn van de WHO uit 2009 over ...

Beoordelen, beoordelingsgesprek. Tips, trends, alternatieven

Borgen van afspraken (bijvoorbeeld ontwikkeling van personeel als beoordelingscriterium voor leidinggevenden hanteren). Zicht hebben op loopbaanmogelijkheden en bijbehorende competenties. Bij invoering van het POP starten met gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en …

Handhygiëne | NHG

Het gebruik van desinfecterende zeep of van chloor-hexidinescrub is niet zinvol vanuit het oogpunt van infectiepreventie. Het wordt afgeraden om na het wassen van de handen met water en zeep ook nog de handen te desinfecteren met handalcohol. Zogenaamde dubbele handhygiëne is namelijk een grote belasting voor de handen. 1,2

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers - PDF Gratis download

Gezien de uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de WHO-richtlijn is gekozen om binnen deze WIP-richtlijn de literatuur niet separaat per onderwerp te benoemen, maar uitsluitend naar de WHO-richtlijn te verwijzen. 1 Wijzigingen De indicaties voor het toepassen van handhygiëne zijn aangepast aan de richtlijn van de WHO uit 2009 over ...

Gids voor de handel - Economie

• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. pashokjes, ticketapparaat of betaalterminal).

Beoordelingsgesprek formulier - Tuxx

Hennie geeft aan dat zij het eens is met deze beoordeling. C. Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek: Hennie ontvangt met ingang van volgende maand een salarisverhoging volgens CAO van 1 trede, Hennie komt niet in aanmerking voor de bonus. Ondertekening medewerker: Van de inhoud van deze beoordelingslijst werd door mij kennis ...

COVID -19: AANBEVELING VOOR ZORGPERSONEEL IN ...

beschreven in de procedures voor de instelling. Asymptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR test • De persoon moet 7 dagen in thuisisolatie blijven. • Indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is, kan de persoon verder werken mits het dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een COVID afdeling.

Beoordelingsgesprek nieuwe stijl, voorbeelden en tips ...

Van den Berg pleit in zijn boek Het Nieuwe Beoordelen ook voor meer beoordelingsmomenten. Nu is het zo dat werknemers alleen halverwege het jaar, tijdens een functioneringsgesprek, feedback krijgen en mogen geven. Aan het einde van het jaar volgt dan de beoordeling. Continue dialoog "Een …

COVID-19 RICHTLIJNEN VOOR HUISARTSEN – COVID SURINAME

Maak contact met de autoriteiten van BOG 178 voor verdere instructies, contact tracing, beoordeling aard van het contact en risicoanalyse van de overige medewerkers. Informeer het overig personeel over de infectie alleen na duidelijk verkregen toestemming van de COVID-19 positief geteste medewerker.

checklist voor handhygiëne

Handhygiëne bestaat uit: - algemene nagel- en handhygiëne - handen wassen - gebruik van een ontsmettende alcoholgel - gebruik van wegwerphanden In deze tip worden de eerste twee items besproken. Algemene nagel- en handhygiëne Voor een goede handhygiëne is het belangrijk dat je de nagels kort knipt en zuiver houdt.

Home - Gemeente Zelzate

Sep 30, 2020·Middelen voor handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten. Werkplaats en gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd. ... Een gemeente moet het CERM hanteren voor de beoordeling van aanvragen voor de organisatie op de openbare weg van een evenement (incl. receptie of banket), voorstelling of wedstrijd. ...

De ziekenhuizen | Handhygiëne

De verwerking van deze gegevens gebeurt door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP). Ze vormen de basis van een individuele feedback in de deelnemende ziekenhuizen. Ze geven ook een beeld van de impact van elke campagne op nationaal niveau. Het WIV-ISP publiceert de nationale resultaten in een rapport.

KM 454e-20170919155923 - WoonZorgCollectief

Beoordeling: in de beoordeling volgt een uitspraak over de normconformiteit van enkel die ... Afspraken m.b.t. handhygiëne voor de personeelsleden (ander dan zorgpersoneel) die ... - Er kan best heel duidelijk en specifiek worden aangegeven op welke categorieën van het personeel de voorschriften van toepassing zijn in plaats van algemeen te ...

checklist voor handhygiëne

Handhygiëne bestaat uit: - algemene nagel- en handhygiëne - handen wassen - gebruik van een ontsmettende alcoholgel - gebruik van wegwerphanden In deze tip worden de eerste twee items besproken. Algemene nagel- en handhygiëne Voor een goede handhygiëne is het belangrijk dat je de nagels kort knipt en zuiver houdt.

VOORTGANG FYSIOTHERAPEUTISCHE HULPVERLENING IN DE …

Personeel dient regelmatig de handen te wassen of te ontsmetten (zie bijlage 3). Vraag aandacht voor de handhygiëne van bezoekers aan uw praktijk. Let op het naleven van hoest- en nies etiquette van uw personeel en bezoekers. Een goede administratie is noodzakelijk voor contact-tracing in geval een suspect case binnen uw praktijk.

Voorbeeld Beoordelingsformulier

Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld voor de periode van een jaar. Naast de kwantiteit van het werk, wordt de kwaliteit ervan besproken. Voor het beoordelingsgesprek kunt u gebruik maken van …

Beoordelen, beoordelingsgesprek. Tips, trends, alternatieven

Borgen van afspraken (bijvoorbeeld ontwikkeling van personeel als beoordelingscriterium voor leidinggevenden hanteren). Zicht hebben op loopbaanmogelijkheden en bijbehorende competenties. Bij invoering van het POP starten met gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en …

MAATREGELEN VOOR CONTACTEN VAN EEN PERSOON MET …

van COVID-gevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen (zie aanbevelingen voor het rationeel gebruik van maskers), worden niet beschouwd als contacten. Net als bij de bevolking in het algemeen, geldt voor hen wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en

Beoordeling - situatie vóór 01-01-2020 | Informatie ...

Bij een beoordeling oordeelt uw manager over hoe u uw functie vervult. U wordt beoordeeld op uw werkzaamheden, behaalde resultaten en gedrag. Een beoordeling wordt opgemaakt als uzelf of uw manager vindt dat hiervoor aanleiding is, zoals bij niet goed functioneren of juist wel goed functioneren, een bevordering (hogere schaal) en vlak voor het aflopen van een proeftijdaanstelling.

Betreft: Semi-kwantitatieve risicobeoordeling van de ...

van de transmissieroutes zijn de bioveiligheidsmaatregelen die gericht zijn op de hygiëne van het personeel en de bezoekers (bedrijfskleding, hygiënesluis, handhygiëne, eegstand duurl , douche, individuele uitrusting en kleding voor de verzorging van andere diersoorten op …

Handhygiëne - Kind en Gezin

Handhygiëne. Veel ziekten worden overgedragen door de handen. Let er daarom op om na het verluieren, na toiletbezoek, na hoesten, snuiten of niezen, ... je handen zorgvuldig te wassen. Anders kan je alles wat je aanraakt verder besmetten, zoals voedsel, deurklinken, telefoons, speelgoed, toetsenbord, andere voorwerpen, …