Nhà máy

Gezondheidszorg | RTL Nieuws- Gezondheid Gezondheidsfeiten Werknemers in de gezondheidszorg ,Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg ... Dronken arts de cel in voor fatale keizersnede in Frankrijk Zoek het op Zorgpremies 2021 bekend: dit zijn de duurste en goedkoopste ... Werknemers kunnen ...Gezondheidszorg | RTL NieuwsGezondheidszorg Gehandicaptenzorg ... Dronken arts de cel in voor fatale keizersnede in Frankrijk Zoek het op Zorgpremies 2021 bekend: dit zijn de duurste en goedkoopste ... Werknemers kunnen ...Corona: richtlijnen voor ... - Zorg en Gezondheid

De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de thuiszorgvoorzieningen, de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, en vervangt de sectorspecifieke richtlijnen. pdf bestand Nota cohortzorg COVID-19 - thuiszorg (6 november 2020) (252 kB) pdf bestand Kader thuiszorg (5 november 2020) (227 kB)

Werk, studie en infectieziekten - GGD Hollands Noorden

Medewerkers in de gezondheidszorg lopen risico op hepatitis B. Beleidsregel 4.91 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt dat werkgevers verplicht zijn om werknemers die in contact komen met bloed, in de gelegenheid te stellen om zich te laten vaccineren tegen hepatitis B. Lees meer hierover in de brochure Hepatitis B vaccinatie gezondheidszorg.

Arbeid | Preventie en zorg | Volksgezondheidenzorg.info

De werkende bevolking brengt een groot deel van de tijd op de werkplek door. De werkplek is daarmee een voor de hand liggende plaats voor gezondheidsbevordering die zich richt op een groot aantal werkenden. Het uitgangspunt bij gezondheidsbevordering in de arbeidssituatie is om de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Gezondheidszorg in België - Wikipedia

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden, waaronder ook het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op geneeskundige bijstand opgelijst worden. Daarmee is toegang tot gezondheidszorg een grondwettelijk beschermd recht. Aanvullend is toegang tot gezondheidszorg ook als sociaal grondrecht beschermd door een aantal ...

Verslag Geschiedenis verzorgingstaat en gezondheidszorg in ...

-Arbowet: wet waarin de rechten en plichten van de werkgever (en de werknemer) ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers zijn vastgelegd in de regels en voorschriften. -Geneesmiddelenwet: wet die zaken regelt rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen.

Digitale zorg: verbetert technologie de gezondheidszorg?

Er zijn ontzettend veel gezondheid-apps die kunnen helpen bij het snel opzoeken van informatie of het stellen van een diagnose. Dit wordt ook wel m-health (mobile health) genoemd.Ook kunnen we met zogenaamde wearables, mobiele gadgets die we op het lichaam dragen, onze gezondheid meten en verbeteren.. Uit de eHealth-monitor 2018 blijkt dat het aantal zorggebruikers dat aangeeft dat ze …

Hepatitis B-vaccinatie voor medewerkers in de …

in de gezondheidszorg twee groepen kunnen worden onderscheiden die risico lopen om met hepatitis B besmet te raken: ... De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers Artikel 4.85: In de risico-inventarisatie en -evaluatie moet beschreven zijn of een werknemer in contact kan komen met bloed. V

Gezondheidszorg - Wikipedia

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te …

BEVORDEREN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID IN DE …

geestelijke gezondheid past binnen de brede en uiteenlopende interpretaties in verschillende culturen. Dit artikel is bedoeld voor werkgevers en het geeft een gedetailleerde beschrijving van de geestelijke gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg, maar ook praktische informatie over initiatieven om de geestelijke gezondheid te verbeteren. 2.

FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel Nous-PEV, bestaande... Gezondheid …

Gezondheid en preventie | Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid wil Nederland gezonder maken. Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Bijvoorbeeld door gezondere voeding.

Ziekteverzuim | Cijfers & Context | Bedrijfssector ...

Voor de bepaling van de incidentie en prevalentie van ziekteverzuim naar diagnosecategorie worden in VZinfo gegevens van ArboNed gebruikt. ArboNed is onderdeel van HumanTotalCare en is een grote Arbodienst die bijna 70.000 werkgevers en ruim één miljoen werknemers vertegenwoordigt uit, met name, het midden- en kleinbedrijf. Op 1 juli 2017 zaten er 1,1 miljoen werknemers in de …

Hepatitis B-vaccinatie voor medewerkers in de gezondheidszorg

Het hepatitis B-virus is bij bloedcontact 100-maal zo besmettelijk als hivhumaan immunodeficientievirus, dat de ziekte aids veroorzaakt. Besmetting via bloedcontact is een ’beroepsrisico’ voor werkers in de gezondheidszorg. Vaccinatie geeft een langdurende bescherming tegen een hepatitis- B-infectie.

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers | GSK ...

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers Als progressieve onderneming in de gezondheidszorg zien wij het als een prioriteit om onze werknemers te helpen om veilig, gezond en productief te zijn en blijven.

Gezondheidszorg in België | Antwerpen.be

Dienst Gezondheid Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen tel. 03 338 64 60 ... Werknemers en gepensioneerden van de stad; ... Hoe werkt de gezondheidszorg in België? De fiches hieronder brengen dit helder in beeld. Hoe werkt de gezondheidszorg in België? De …

Ziekteverzuim | Cijfers & Context | Bedrijfssector ...

Voor de bepaling van de incidentie en prevalentie van ziekteverzuim naar diagnosecategorie worden in VZinfo gegevens van ArboNed gebruikt. ArboNed is onderdeel van HumanTotalCare en is een grote Arbodienst die bijna 70.000 werkgevers en ruim één miljoen werknemers vertegenwoordigt uit, met name, het midden- en kleinbedrijf. Op 1 juli 2017 zaten er 1,1 miljoen werknemers in de …

Alle artikels over "gezondheidszorg" - Knack.be

'Na de aanslagen op de pensioenen en op de koopkracht van de werknemers, richt de MR-N-VA-regering nu haar pijlen op de patiënten en de zieken', voegt voormalig premier Elio Di …

Werk, studie en infectieziekten - GGD Hollands Noorden

Medewerkers in de gezondheidszorg lopen risico op hepatitis B. Beleidsregel 4.91 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt dat werkgevers verplicht zijn om werknemers die in contact komen met bloed, in de gelegenheid te stellen om zich te laten vaccineren tegen hepatitis B. Lees meer hierover in de brochure Hepatitis B vaccinatie gezondheidszorg.

Werknemers- en werkgeversadvies coronavirus eschermen …

eschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers Advies voor werkend Nederland inzake het nieuwe coronavirus (OVID-19) Laatst herzien op: 26 juni 2020 Pagina ... mogelijk te vertragen. Iedere dag dat het virus wordt vertraagd, levert tijdswinst op voor de gezondheidszorg. Het is denkbaar dat uiteindelijk de meeste Nederlanders in ...

wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. de Internationale Gezondheidsregeling: de Internationale Gezondheidsregeling met Bijlagen (Trb. 2007, 34); b. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; c. publieke gezondheidszorg: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of …

Onderzoek - Samen werken aan gezonde medewerkers 2018

werknemers die ook mantelzorg verlenen. 82% van de werknemers geeft aan dat leidinggevenden die oplossingen niet kennen. Bespreken van gezondheidsrisico’s Een goed gesprek over gezondheid en verzuim kan een groot verschil maken. Werkgevers denken dat ze die gesprekken makkelijker voeren dan werknemers. Ruim 81% ziet geen obstakel om over ...

De grootste gezondheidsrisico’s op het werk - CZ

Onderzoek naar gezondheid op de werkvloer. Hoe kijken werkgevers en werknemers aan tegen gezondheidsrisico’s en hoe gaan ze ermee om? Het onderzoek ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’ gaat hier uitgebreid op in.

GGZ beroepen | Hulpgids

Eén van de grootste beroepsgroepen in de gezondheidszorg is die van de verpleegkundigen. Bij verpleegkunde zijn alle activiteiten uiteraard gericht op de gezondheid van mensen. Het kan gaan om het bevorderen van de gezondheid of het opheffen van gezondheidsproblemen. Het kan ook gaan om het verminderen van én bijstand verlenen bij de gevolgen ...

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers | GSK ...

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers Als progressieve onderneming in de gezondheidszorg zien wij het als een prioriteit om onze werknemers te helpen om veilig, gezond en productief te zijn en blijven.