Nhà máy

Welke interventies hebben een effect op de handhygiëne van ...- Geschiedenis van handhygiëne in ziekenhuizen ,Aangezien er werd vastgesteld dat patiënten handhygiëne even belangrijk vinden in de thuisomgeving als in de ziekenhuisomgeving, konden de onderzoekers concluderen dat patiënten zich wel degelijk bewust zijn van het belang van handhygiëne.[6,11] De studie van Barker et al. gaf echter ook aan dat thuis de handen frequenter worden gewassen ...Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizenHandhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam . Overzicht presentatie ... Gewoonte: “het opvolgen van de handhygiëne richtlijnen is iets wat ik vaak doe”Florence Nightingale Instituut - Verplegen in het ziekenhuis

Gasthuizen gaven onderdak aan arme zieken, die geen thuis hadden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden de voorlopers van de hedendaagse ziekenhuizen. Er was nog weinig bekend over oorzaken van ziektes of over effectieve behandelingen. Het belang van handen wassen, de basis voor een goede hygiëne, was nog maar net ontdekt.

PowerPoint-presentatie

Goede handhygiëne voorkomt: Besmetting van bewoner . Besmetting van jezelf. Besmetting van omgeving. Waarom nieuwe campagne? Belang herhaling (cfr. nationale handhygiënecampagne ziekenhuizen) / sensibilisering. Updaten oud campagnemateriaal. Vernieuwing nodigt uit. Evaluatie campagne 2017. Evaluatie campagnemateriaal 2017.

Patiëntveiligheid | GZA Ziekenhuizen

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg is patiëntveiligheid. GZA Ziekenhuizen streeft naar een continue verbetering van de zorgprocessen en de patiëntveiligheid.In het kader van continu verbeteren worden zorgverleners en artsen aangespoord om incidenten en bijna-incidenten te melden.

Betere naleving van de handhygiëne in een zorgeenheid: het ...

De Iris Zuid Ziekenhuizen (IZZ) zijn in één van hun projecten gestapt, het project '5 jaar om levens te redden' (zie vorige artikel). Voor het luik «infecties» van dit project heeft het PAQS de ziekenhuizen voorgesteld de handhygiëne binnen één zorgeenheid te optimaliseren, om de naleving ervan op deze eenheid met minstens 5 % te verbeteren.

Resultaten campagnes handhygiëne - PDF Free Download

Resultaten van de 6e nationale campagne ter promotie van de handhygiëne in ziekenhuizen. Resultaten van de 6e nationale campagne ter promotie van de handhygiëne in ziekenhuizen 2014-2015 OD Volksgezondheid en Surveillance J. Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.nsih.be 1 OD Volksgezondheid . Nadere informatie

Aanbevelingen inzake handhygiëne. ne tijdens de ...

Jan Van Tricht Guido Hendrickx Ziekenhuishygiënisten Geschiedenis : -1928 : A. Fleming -1944 : eerste resistentie tegen penicilline -1960 : meer ... Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen. Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne ...

Handhygiëne - NSIH

Deze applicatie laat toe om real-time feedback te geven aan de ziekenhuizen over de lokale gegevens. Uw ziekenhuis kan op deze manier zijn eigen gegevens m.b.t. de naleving van handhygiëne opvolgen. Het is eveneens mogelijk om het eigen ziekenhuis te situeren ten opzichte van het nationaal gemiddelde dat gepubliceerd wordt in het rapport van ...

Het ziekenhuis vroeger - het ziekenhuis

De meeste ziekenhuizen lagen toen nog in de binnenstad. Later, in de eerste helft van de 20ste eeuw, kregen de ziekenhuizen nieuwe gebouwen in de buitenwijken. Het Diaconessenhuis bijvoorbeeld liet het pand bouwen dat nu nog in gebruik is aan de Bosboomstraat.

Infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen | Nederlands ...

Het is ook al jaren bekend dat handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen suboptimaal is,5 maar niemand kan zeggen hoeveel verbetering noodzakelijk is en welk resultaat daarmee geboekt kan worden. Desalniettemin worden ziekenhuizen nu afgerekend op 100% naleving van deelaspecten van de …

Onze handhygiënisten zijn gecertificeerd!

De tweedaagse cursus wordt gehouden op de Compliance Campus - centrum voor handhygiëne - in Issum. Na een inleiding over het belang en de geschiedenis van handhygiëne, zal de cursus zich richten op de kenmerken van handhygiëne dispensersystemen, rekening houdend met de huidige voorschriften en aanbevelingen.

De richtlijnen op het gebied van handhygiëne worden in de ...

ROTTERDAM - De richtlijnen op het gebied van handhygiëne worden in de Nederlandse Ziekenhuizen nog te weinig nageleefd. Dit gedrag wordt beïnvloed door de omgeving, het gedrag van collega's, gewoonte en kennis.

Handhygiëne Compliance in het Ziekenhuis | dTHIP

Handhygiëne in ziekenhuizen ver onder de maat (Bron: NU.nl 24 april 2012) Slechts in 20 procent van de gevallen waarin handen grondig gewassen zouden moeten worden in ziekenhuizen, gebeurt dat ook. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum.

Florence Nightingale Instituut - Verplegen in het ziekenhuis

Gasthuizen gaven onderdak aan arme zieken, die geen thuis hadden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden de voorlopers van de hedendaagse ziekenhuizen. Er was nog weinig bekend over oorzaken van ziektes of over effectieve behandelingen. Het belang van handen wassen, de basis voor een goede hygiëne, was nog maar net ontdekt.

Landelijke campagne bevordert handhygiëne - Nursing

In Engelse ziekenhuizen werd in 2004 de campagne ‘Cleanyourhands’ gestart, waarbij er onder andere naast alle patiëntenbedden handalcohol werd geplaatst. In ruim 187 ziekenhuizen hingen affiches die artsen en verpleegkundigen wezen op het belang van handhygiëne en de naleving van de regels werd regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd.

Handhygiëne

Geslaagde lancering van website ‘U bent in goede handen’ ! Op 5 mei 2014, de internationale dag voor de handhygiëne, werd de website www.ubentingoedehanden.be gelanceerd via een publieke actie in het Brussels Zuidstation.

Basisvereisten handhygiëne | Ziekenhuis Oost-Limburg

Een goede handhygiëne bij zorgverleners vermijdt dat ziektekiemen worden overgedragen naar patiënten. Daartoe worden de handen van de zorgverleners gecontroleerd op 7 basisvereisten: afwezigheid van armbanden (1), ringen (2), horloges (3), nagellak (4), kunstnagels (5) en het hebben van verzorgde (6) en kortgeknipte nagels (7). Het respecteren van de basisvereisten voor

Wat doen de ziekenhuizen ? | Handhygiëne

Dag van de handhygiëne 2019 Sint-Andriesziekenhuis Tielt. De internationale dag van de handhygiëne op 5 mei wordt georganiseerd om het bewustzijn over het belang van hygiëne blijvend vast te houden. Strikte handhygiëne is dan ook een zeer doeltreffende manier om de verspreiding van zorginfecties tegen te gaan en bevordert veilige zorg.

Resultaten van de 8ste campagne ter bevordering van de ...

Resultaten van de 8ste campagne ter bevordering van de Handhygiëne in ziekenhuizen (2018-2019) H. De Pauw, N. Benhammadi, N. shodu, B. Catry. Samenvatting. Handhygiënecompliantie bij gezondheidswerkers wordt erkend als de belangrijkste factor om overdracht van zorginfecties bij patiënten te voorkomen. ...

Een geschiedenis van ziekenhuiseten - WUR

Nederlandse ziekenhuizen. Gebruik makend van de ideeën van Michel Foucault over discours, (bio)macht en normaliserende technieken is een analyse gemaakt van het discours. Twaalf professionals, in vier beroepen, in drie ziekenhuizen zijn geïnterviewd. Die interviews en een literatuurstudie naar de geschiedenis van de voedselverstrekking aan ...

Wat doen de ziekenhuizen ? | Handhygiëne

Release van een eigen sensibilisatiefilm rond handhygiëne; Twee van onze enthousiaste referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne, Liesbet De Block en Sofie Browaeys, hebben - met de steun van hun hoofdverpleegkundige Els Van Laer - een sensibilisatiefilm gemaakt waarin de 5 indicaties voor handhygiëne in beeld worden gebracht door de verschillende beroepsgroepen werkzaam in het …

Handhygiëne | Handhygiëne

Als de handen van zorgverleners niet proper zijn tijdens de patiëntenzorg, kunnen ziekteverwekkende microben overgedragen worden. Strikte handhygiëne is dan ook een zeer doeltreffende en goedkope manier om de verspreiding van zorginfecties tegen te gaan. Het vermijden van infecties betekent bovendien dat je minder vaak antibiotica moet nemen.

Resultaten van de 8ste campagne ter bevordering van de ...

Resultaten van de 8ste campagne ter bevordering van de Handhygiëne in ziekenhuizen (2018-2019) H. De Pauw, N. Benhammadi, N. shodu, B. Catry. Samenvatting. Handhygiënecompliantie bij gezondheidswerkers wordt erkend als de belangrijkste factor om overdracht van zorginfecties bij patiënten te voorkomen. ...

Ziekenhuizen Rijnmond willen 100 procent hygiëne ...

Sep 19, 2017·Observaties en metingen van geobserveerde afdelingen, handhygiëne momenten en zorgverleners in de periode 2014-2016. De interventies bleken succes te hebben. Het dragen van hand- en polssieraden is enorm afgenomen, tot bijna 0. Ook het naleven van de kledingvoorschriften liet een flinke verbetering zien, maar dit blijft wel lastig in de winter.

Handhygiëne | HARTMANN Academie

Handhygiëne, de sleutel voor infectiepreventie. Het toenemende aantal infecties in ziekenhuizen en zorginstellingen vormt tegenwoordig één van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidzorg. Ongeveer een derde van de infecties kan voorkomen worden door systematische handdesinfectie.