Nhà máy

Onderzoek naar naar gezondheid en leefstijl van ...- Gegevens die gezondheid vastlopen ,Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die …Instrumenten | Gezonde LeefomgevingZoeken naar een geschikt instrument? Zoek een geschikt instrument met behulp van de zoekfunctie op basis van type instrument, thema, planfase, ruimtelijk schaalniveau, benodigde gegevens en benodigde expertise.. Er is niet één instrument de beste. De keuze hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor ...Welke persoonsgegevens worden als gevoelig beschouwd ...

genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren; gegevens over gezondheid; gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Referenties. Artikel 4, lid 13, 4, lid 14, 4, lid 15, 9; overweging 51-56 van de AVG

Privacywetgeving AVG, wat moet je ermee? - KVK

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of die naar iemand te herleiden zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer. Naast 'gewone' persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gaan onder meer over iemands gezondheid, strafrechtelijke verleden of politieke voorkeur.

Minister De Jonge schrapt privacyregel medische gegevens ...

Huisartsen- en eerstehulpposten vragen patiënten in het vervolg pas achteraf om toestemming voor het opvragen van sommige medische gegevens. Patiënten moeten daarvoor eigenlijk vooraf groen licht geven, maar die regel moet in de coronacrisis wijken om opstoppingen bij de dokter te voorkomen, vindt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Wat zijn persoonsgegevens? En bijzondere persoonsgegevens?

Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging is een bijzonder persoonsgegevens.

EHBO voor een vastgelopen computer | Pc en Internet: Tips ...

In dat geval raak je met een beetje geluk geen gegevens kwijt die je nog niet had opgeslagen. Werkt het wachten op een spontaan weer functioneren van het programma niet? Jammer, want bij alle andere oplossingen is het risico van gegevensverlies door niet opgeslagen wijzigingen veel groter.

Verplichte diagnostische gegevens voor Office - Deploy ...

Gegevens die specifiek ondersteuning bieden voor het verzamelen van diagnosegegevens Information that specifically supports diagnostic data collection; Informatie die voor alle evenementen geldt Information common to all events. Informatie die voor alle evenementen geldt, wordt verzameld in de volgende categorieën.

Instrumenten | Gezonde Leefomgeving

Zoeken naar een geschikt instrument? Zoek een geschikt instrument met behulp van de zoekfunctie op basis van type instrument, thema, planfase, ruimtelijk schaalniveau, benodigde gegevens en benodigde expertise.. Er is niet één instrument de beste. De keuze hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor ...

SQL Server Integration Services kan vastlopen wanneer u ...

Aug 31, 2010·Beschrijft een probleem waarbij SQL Server Integration Services loopt vast wanneer u meerdere doelobjecten wordt gebruikt om gegevens te schrijven naar de DB2 op een server die van de gegevensprovider DB2 van Host Integration Server 2010 gebruikmaakt. Geeft informatie over een hotfix voor dit probleem kunt oplossen.

Welke persoonsgegevens worden als gevoelig beschouwd ...

genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren; gegevens over gezondheid; gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Referenties. Artikel 4, lid 13, 4, lid 14, 4, lid 15, 9; overweging 51-56 van de AVG

wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705

2 De ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 6d, achtste lid, verstrekken elkaar uit eigen beweging en desgevraagd de gegevens, waaronder persoonsgegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die van belang zijn voor de uitoefening van hun toezichthoudende taak.

Verplichte diagnostische gegevens voor Office - Deploy ...

Gegevens die specifiek ondersteuning bieden voor het verzamelen van diagnosegegevens Information that specifically supports diagnostic data collection; Informatie die voor alle evenementen geldt Information common to all events. Informatie die voor alle evenementen geldt, wordt verzameld in de volgende categorieën.

Stappenteller - Apps op Google Play

De Stappenteller is zeer gebruiksvriendelijk. Je drukt op de start-knop, neemt je smartphone mee zoals je altijd doet, en wandelen maar! Je smartphone zal automatisch je stappen registreren, zelfs wanneer je hem in je zak of tas stopt. de Stappenteller geeft het aantal stappen, de verbruikte calorieën, de afstand, de gewandelde tijd en de snelheid weer.

Hoeveel informatie heeft de gemeente nodig? | VNG

Gegevens over de gezondheid zijn beperkt houdbaar, omdat die steeds kan veranderen. Er kunnen fouten in een dossier staan, die niet gecorrigeerd worden. De gevolgen van inbreuk op medische privacy zijn meestal niet onmiddellijk duidelijk. Concreter wordt het als er aan de hand van die gegevens onjuiste conclusies worden getrokken, gegevens ...

Determinanten van (on)gezondheid | Indeling determinanten ...

Onder determinanten van (on)gezondheid verstaan we alle factoren die de volksgezondheid beïnvloeden. Het gaat om zowel risicofactoren voor ongezondheid (pathogenese) als om factoren die de gezondheid positief beïnvloeden (salutogenese).We hanteren een indeling in persoonsgebonden factoren, leefstijl en de fysieke en sociale omgeving.

Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over ...

wat die betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen. (Hoofdstuk 5.3.1.) -Plan van aanpak: in het plan van aanpak, dat de werkgever en de werknemer gezamenlijk opstellen, mogen zij alleen die gegevens over de gezondheid opschrijven die voor het opstellen van het plan van aanpak noodzakelijk zijn, zoals de door de bedrijfsarts

SQL Server Integration Services kan vastlopen wanneer u ...

Aug 31, 2010·Beschrijft een probleem waarbij SQL Server Integration Services loopt vast wanneer u meerdere doelobjecten wordt gebruikt om gegevens te schrijven naar de DB2 op een server die van de gegevensprovider DB2 van Host Integration Server 2010 gebruikmaakt. Geeft informatie over een hotfix voor dit probleem kunt oplossen.

De Gezondheid-app op een iPhone of iPod touch gebruiken ...

Tik op een app en schakel de gezondheidscategorieën in die die app moet bijhouden. Als u meerdere apps gebruikt om verschillende dingen bij te houden, kunt u met de Gezondheid-app alles op één plaats bewaren. De gegevens beheren die zijn toegevoegd aan de Gezondheid-app. Apple Watch-apps kunnen ook gezondheidsgegevens lezen en schrijven.

wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705

2 De ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 6d, achtste lid, verstrekken elkaar uit eigen beweging en desgevraagd de gegevens, waaronder persoonsgegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die van belang zijn voor de uitoefening van hun toezichthoudende taak.

wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705

2 De ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 6d, achtste lid, verstrekken elkaar uit eigen beweging en desgevraagd de gegevens, waaronder persoonsgegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die van belang zijn voor de uitoefening van hun toezichthoudende taak.

Jaarcijfers aandoeningen - aanvullende gegevens van ...

Elk jaar geven we een jaarrapport uit met alle aanvullende gegevens die de Peilstations hebben verzameld, waarmee u een gedetailleerder beeld van de actuele gezondheid van Nederlanders krijgt. U krijgt informatie over het vóórkomen van ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die dat jaar door de Peilstations zijn vastgelegd.

Privacyverklaring - Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Zorg en Gezondheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw ...

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein - stimulansz

Dat betekent dat er meer gegevens zijn die moeten worden verwerkt maar ook dat er in het kader van het leveren van maatwerk en integraal werken meer aanleiding en meer behoefte is om die gegevens te kunnen delen. De burger verwacht immers ook van een goed handelende overheid dat de linkerhand weet wat de rechterhand aan het doen is.

De Gezondheid-app op een iPhone of iPod touch gebruiken ...

Tik op een app en schakel de gezondheidscategorieën in die die app moet bijhouden. Als u meerdere apps gebruikt om verschillende dingen bij te houden, kunt u met de Gezondheid-app alles op één plaats bewaren. De gegevens beheren die zijn toegevoegd aan de Gezondheid-app. Apple Watch-apps kunnen ook gezondheidsgegevens lezen en schrijven.

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein - stimulansz

Dat betekent dat er meer gegevens zijn die moeten worden verwerkt maar ook dat er in het kader van het leveren van maatwerk en integraal werken meer aanleiding en meer behoefte is om die gegevens te kunnen delen. De burger verwacht immers ook van een goed handelende overheid dat de linkerhand weet wat de rechterhand aan het doen is.