Nhà máy

Cultureel relativisme kenmerken, voorbeelden en relatie ...- Vreemde religieuze praktijken ,de cultureel relativisme Het is een filosofische stroming die alle cultuur als geldig en rijk op zichzelf beschouwt. Daarom ontkent het een moreel of ethisch oordeel over de verschillende parameters die elke cultuur definiëren. Deze stroming werd opgeworpen door de antropoloog Franz Boas in de twintigste eeuw, die postulaten ontwikkelde die tegengesteld waren aan evolutionisme en darwinisme.Hoe de islam Nederlandse kinderen voorbereidt op bekering ...Elke dag gaan schoolbussen met Nederlandse kinderen naar de moskee. Daar moeten ze knielen en 'bidden' tot Allah. Met woorden als 'Allah Akhbar', de strijdkreet waarmee over heel de wereld dood en verderf wordt gezaaid. De campagne Cultuur onder Vuur heeft hierover het rapport Klassen op de knieën voor de islam uitgebracht. Met effect: het rapport deed de Tweede Kamer een motie aannemen die ...Religieuze erfenissen - Tilburg University Research Portal

Hier is van een supplementeringseffect sprake: de belangstelling en openheid strekt zich uit naar andere religieuze oriëntaties (De Hart 1990, 111). De openheid voor andere religieuze en spirituele groepen lijkt dus groter te zijn bij de kerkelijke jongeren dan bij de onkerkelijke (Elshof 2008, 374-382). 3.2.2.

Ingestraald zout legt religieuze crisis bloot | Trouw

Ingestraald zout legt religieuze crisis bloot. Bij het Leidse energie- en waterleidingsbedrijf Rijnland zal het personeel 's anderendaags lacherig de panelen in het plafond hebben opgelicht om te ...

Rome - Religie

Rome - Religie. De R. beschouwden zichzelf als de meest godsdienstige mensen ter wereld. Religio bestond voor hen echter vooral uit het nauwgezet nakomen van godsdienstige verplichtingen, die werden gekenmerkt door een extreem formalisme. Het ius divinum legde de Romein, wilde hij de gunst van de godheid verwerven, a.h.w. de juridische plicht op haar het haar toekomende te geven.

Religieuze erfenissen - Tilburg University Research Portal

Hier is van een supplementeringseffect sprake: de belangstelling en openheid strekt zich uit naar andere religieuze oriëntaties (De Hart 1990, 111). De openheid voor andere religieuze en spirituele groepen lijkt dus groter te zijn bij de kerkelijke jongeren dan bij de onkerkelijke (Elshof 2008, 374-382). 3.2.2.

Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ...

Ik schrijf u te midden van het zwijgen van zowel de burgerlijke als religieuze autoriteiten. ... Deze criminele praktijken (vermomd als zogenaamde handelsakkoorden, etc.) komen neer op regelrecht hoogverraad. ... dit alles veel losser benadert. Verder blijft een vreemde oplossing om de economie bijna stil te zetten teneinde de zorg te ontlasten ...

Rome - Religie

Rome - Religie. De R. beschouwden zichzelf als de meest godsdienstige mensen ter wereld. Religio bestond voor hen echter vooral uit het nauwgezet nakomen van godsdienstige verplichtingen, die werden gekenmerkt door een extreem formalisme. Het ius divinum legde de Romein, wilde hij de gunst van de godheid verwerven, a.h.w. de juridische plicht op haar het haar toekomende te geven.

Faith in the Familiar: Continuity and Change in Religious ...

Geloof in het vertrouwde: continuïteit en verandering in religieuze praktijken en morele oriëntaties in Zuid-Limburg Vergeleken met vijftig jaar geleden is Nederland sterk ontkerkelijkt. Toch verdwijnt religie niet, en lijken allerlei vormen van spiritualiteit en sommige vormen van religie het goed te doen.

Mediasociologisch perspectief - Dutch Bible Belt

Onderzocht wordt:hoe media-technologieën binnen de reformatorische gezindte in morele zin geëvalueerd wordt;welke (al dan niet religieuze) argumenten voor de verschillende morele posities worden aangedragen;welke praktijken van mediagebruik men aantreft in de reformatorische gezindte en hoe deze praktijken gelegitimeerd worden, al dan niet op ...

Vreemde ervaring..... - Google Groups

Feb 13, 2001·praktijken beticht worden, bijv. > >> Daar zou het wel bij blijven, dacht ik. Niet dus. Er werd gereageerd >> door Toine. Toine, goed als hij is, bracht me toch wel aan het >> twijfelen. Toen ben ik maar eens goed gaan zoeken en daarbij stuitte >> ik op die uitspraken van Rudolf. Er zijn klachten over geweest en de >> feiten liggen (lagen) op ...

Preek in de Kerstnacht - Abdij van Berne

Preek in de Kerstnacht. Maandag 24 december 2018, jaar C Door: abt Denis Hendrickx o.praem. Lezingen: Jesaja 9,1-6; Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-14

Een vreemde vermenging van godsdiensten in Bolivia ...

Een vreemde vermenging van godsdiensten in Bolivia. Door Ontwaakt!-correspondent in Bolivia. VAN de bij benadering vijf miljoen mensen die er in Bolivia wonen, behoren ongeveer twee miljoen tot de groep van de Aymara- en Quechua-Indianen.

Het eigene en het vreemde - de multiculturele samenleving ...

Nov 28, 2015·‘Openheid’ jegens diversiteit en jegens de praktijken en opvattingen van de culturele en religieuze ander gold daarbij meestal als goed, een gebrek daaraan, aarzelingen of weerzin tegen bepaalde uitingen van diversiteit als dubieus en problematisch, als een soort aandoening, zoals het woord ‘xenofobie’ al aangeeft.

Hekserij/Hekserij in Europa - Wikibooks

"Hekserij" associeert een Europeaan gewoonlijk met de heksenvervolging van de 14e tot de 18e eeuw, en met de moderne 20e-eeuwse variëteit van hekserij die onder impuls van Gerald Gardner tot stand kwam, Wicca genoemd. Dat 'heks' en 'hekserij' zo'n negatieve lading hebben gekregen, is terug te voeren op de strijd die de Katholieke Kerk in het Westen heeft gevoerd tegen ketters en 'heidenen'.

Levenslopen van jongeren in een complexe wereld ...

En hoe gaan de (overwegend seculiere) autochtone jongeren om met allochtonen en ‘vreemde’ religieuze waarden en praktijken? Samen met dagblad Trouw worden in het kader van dit project artikelen gepubliceerd voor een breed publiek, en congressen georganiseerd.

Leven in Babelse tijden by Boekencentrum Uitgevers -

Het is pas in de mate dat gelovigen zich in religieuze praktijken (heiligenbeelden, brood en wijn, het kruisteken voor het slapen, het kaarsje voor een examen, het lezen van de Bijbel, het bidden ...

Vikingen - IJzeren eeuwen om de Noordzee | Historiek

Nov 06, 2020·Vikingen – IJzeren eeuwen om de Noordzee Vanaf het begin van de Vikingperiode speelde de confrontatie van heidendom en christendom een grote rol in zowel de perceptie van de tijdgenoten als het politieke en militaire bedrijf. De Noormannen richtten zich sinds Lindisfarne graag op de rijke en relatief onbeschermde kloosters, het Karolingische rijk gebruikte het christendom als …

Inhoudsopgave - Eleos

Betrokkenheid bij religieuze praktijken hangt in de kindertijd nauw samen met de mate waarin ouders religieus betrokken zijn. Ook bij jongeren is de belangrijkste voorspeller van religieuze betrokkenheid het voorbeeld dat ze van hun ouders hebben gekregen, maar de invloed van leeftijdgenoten neemt in deze leeftijdsfase wel significant toe.

Hekserij - Wikipedia

Hekserij betreft in het algemeen het uitoefenen of aanroepen van vermeende bovennatuurlijke krachten om mensen of gebeurtenissen te beïnvloeden. In het Westen legt het volksgeloof de nadruk op het kwaadaardig handelen van de heks. Moderne hekserij, waarbij mensen zichzelf "heks" noemen, breekt radicaal met dit stereotiepe beeld en benadrukt positieve aspecten als eenheid met de natuur en de ...

Liberalisme onder vuur – De Groene Amsterdammer

De religieuze soort is anders. Daar gaat het om ideeën van het heilige, letterlijk in het geval van feitelijke religieuze praktijken, of overdrachtelijk in de zin van absolute principes waarover geen compromissen kunnen worden gesloten. Een voorbeeld van politiek van het heilige is het halsstarrige conflict over heilige plaatsen in Jeruzalem.

Vikingen - IJzeren eeuwen om de Noordzee | Historiek

Nov 06, 2020·Vikingen – IJzeren eeuwen om de Noordzee Vanaf het begin van de Vikingperiode speelde de confrontatie van heidendom en christendom een grote rol in zowel de perceptie van de tijdgenoten als het politieke en militaire bedrijf. De Noormannen richtten zich sinds Lindisfarne graag op de rijke en relatief onbeschermde kloosters, het Karolingische rijk gebruikte het christendom als …

Overleg:Heks (persoon)/Nieuwe versie - Wikipedia

Vanaf de tweede eeuw n.Chr., in de periode van het Romeins Keizerrijk, werden ook christelijke gemeenschappen slachtoffer van vreemde beschuldigingen en verdachtmakingen. Religieuze praktijken van de christenen werden geridiculiseerd.

Parsja Noach 5781 - NIK - Nederlands Israëlitisch ...

Dus bijvoorbeeld zijn kennis van oude religieuze praktijken – zij het gebaseerd op bronnen die niet altijd betrouwbaar waren – gaf hem het diepe inzicht (in De Gids voor de Verdoolden) dat veel van de Choekim, de verordeningen, de wetten die geen reden schijnen te hebben, in feite waren gericht tegen bepaalde afgodische praktijken.

Mediasociologisch perspectief - Dutch Bible Belt

Onderzocht wordt:hoe media-technologieën binnen de reformatorische gezindte in morele zin geëvalueerd wordt;welke (al dan niet religieuze) argumenten voor de verschillende morele posities worden aangedragen;welke praktijken van mediagebruik men aantreft in de reformatorische gezindte en hoe deze praktijken gelegitimeerd worden, al dan niet op ...

Het Solse Gat: een Veluwse legende | Historiek

Sep 01, 2018·Met religieuze praktijken maakten ze korte metten. Liever verkochten ze hun ziel aan de duivel en leidden ze een leven dat lijnrecht tegenover de idealen van het christendom stond: ze zopen liters wijn, vraten zich vol tijdens de maaltijden en organiseerden bijeenkomsten met heksen en spoken, waarop ze de ‘zwarte mis’ lazen.