Nhà máy

Patiëntveiligheid- Infectiepreventie en patiëntveiligheid ,Patiëntveiligheid staat elk moment van de dag centraal door verbeterprojecten, ... Het team bestaat uit een arts infectiepreventie en een verpleegkundige infectiepreventie. Zij werken nauw samen met het comité voor ziekenhuishygiëne, waarin artsen, directie, apotheker en verpleegkundigen van andere disciplines vertegenwoordigd zijn. ...Tensen & Nolte | infectiepreventieTensen & Nolte Infectiepreventie verzorgt sinds 2006 infectiepreventie op maat. Wij vinden dat kennis en ervaring in infectiepreventie voor alle zorgorganisaties beschikbaar moet zijn. Wij werken niet regio gebonden, maar bij klanten door heel Nederland.Algemeen overleg: "Medisch specialistische zorg ...

Nov 09, 2020·Rapport ‘infectiepreventie, een kwestie van lange adem’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting Te behandelen: Openen/sluiten 32620-202 Brief regering d.d. 7 juni 2018 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgRapport ‘infectiepreventie, een kwestie van lange adem’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en ...

Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg | LHV

In de handreiking Patiëntveiligheid leest u wanneer sprake is van een calamiteit en wanneer van een incidient. Op de website van de IGZ staat beschreven hoe u een melding bij de IGZ moet doen, welke procedure u moet volgen en wat de IGJ met een melding over een calamiteit of seksueel misbruik doet. DOWNLOAD HANDREIKING. Infectiepreventie

Patiëntveiligheid: voorkomen van schade aan patiënten

Voorbeelden daarvan zijn het voorkomen van infecties na een operatie, de zorg voor kwetsbare ouderen en het voorkomen van verwisselingen bij patiënten. Brandveiligheid, diefstalpreventie en rampenopvang Veiligheid in een ziekenhuis gaat ook over zaken als brandveiligheid, diefstalpreventie of rampenopvang.

Infectiepreventie - IJsselland Ziekenhuis

Dit beleid wordt afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving. De afdeling Infectiepreventie zet nieuwe landelijke ontwikkelingen om in beleid voor het IJsselland Ziekenhuis en wil zorg dragen voor hygiëne in het dagelijkse handelen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd. Dit …

Infectiepreventie - IJsselland Ziekenhuis

Dit beleid wordt afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving. De afdeling Infectiepreventie zet nieuwe landelijke ontwikkelingen om in beleid voor het IJsselland Ziekenhuis en wil zorg dragen voor hygiëne in het dagelijkse handelen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd. Dit …

Medisch Specialisten Patiëntveiligheid: focus op ...

Inzoomen op infectiepreventie en hygiëne. Onder leiding van Marjo Jager, Medisch Specialist Patiëntveiligheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en een van de initiatiefnemers van het netwerk, werden de ervaringen en resultaten van de in mei georganiseerde thema …

Infectiepreventie en -controle

Infectiepreventie. De dienst infectiepreventie, ook wel ziekenhuishygiëne genoemd, richt zich onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en op het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Antibioticatherapie. Antibioticatherapie streeft naar een beperkt en correct gebruik van antibiotica, met een zo kort mogelijke duur.

ETZ moet infectiepreventie verbeteren van IGZ - Zorgvisie

Dossier Patiëntveiligheid Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken.

De Veilige Vijf: adviezen voor infectiepreventie in ...

Sep 12, 2019·Hygiënisch werken en infectiepreventie in de thuiszorg: daar stond tot nu toe nog maar weinig over op papier. Om verpleegkundigen in de wijk hierbij te ondersteunen, zijn er …

Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie

en bezoekers besmet raken met ziekenhuisbacteriën en/of een ziekenhuisinfectie krijgen. De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie: bewaakt de patiëntveiligheid; geeft voorlichting en informatie over hygiëne en infectiepreventie; stelt protocollen op ter voorkomen van overdracht van ziekenhuisbacteriën, virussen, enz. en infecties;

Hygiëne & Infectiepreventie - Radboudumc

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. Dit is belangrijk omdat er in het Radboudumc patiënten komen met een (tijdelijk) verminderde weerstand.

ETZ moet infectiepreventie verbeteren van IGZ - Zorgvisie

Dossier Patiëntveiligheid Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken.

Besmetting vanuit doucheputjes - PDF Gratis download

Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën . Nadere informatie . Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis.

Infectiepreventie - Diensten › Kenniscentrum Dcs ...

Om de patiëntveiligheid te borgen is een kwaliteitssysteem infectiepreventie van essentieel belang. Onderdeel hiervan is een infectiepreventiebeleid en een solide infectiepreventie structuur, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven staan. Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen, implementeren en bestendigen van ...

Kwaliteit & patiëntveiligheid in AZ St.-Rembert

Infectiepreventie 10 Vertrouwelijkheid van gegevens 11 Een veilig medicatieproces 12 Een veilige ziekenhuisomgeving 13 ... het streven naar kwaliteit en patiëntveiligheid. Het dient als leidraad voor Q & S binnen AZ St.-Rembert. Quality and safety 2017-18 4 Patiëntveiligheidsdoelen

ETZ moet infectiepreventie verbeteren van IGZ - Zorgvisie

Dossier Patiëntveiligheid Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken.

Infectiepreventie ― Sint-Andriesziekenhuis

Infectiepreventie. Een zorginfectie - of anders geformuleerd - een ziekenhuisinfectie brengt een hogere mate van ziekte en gezondheidsproblemen met zich mee. Daarnaast kan er een impact zijn op de opnameduur en kosten. De meest frequente zorginfecties in België zijn (Belgian National Nosocomial Infections Study (KCE 2008): urineweginfecties: 24%

Topic: Afstudeerverslagen | dTHIP

Het Universitair Medisch Centrum (UMCG) heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. De unit Infectiepreventie (IP), onderdeel van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI), levert hier een belangrijke bijdrage aan door het voorkomen en beperken van ziekenhuisinfecties bij opgenomen patiënten.

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid staat elk moment van de dag centraal door verbeterprojecten, ... Het team bestaat uit een arts infectiepreventie en een verpleegkundige infectiepreventie. Zij werken nauw samen met het comité voor ziekenhuishygiëne, waarin artsen, directie, apotheker en verpleegkundigen van andere disciplines vertegenwoordigd zijn. ...

Keurmerken - Maastricht UMC+ | azM en UM werken samen ...

Euregionaal Kwaliteitskeurmerk voor Hygiëne en Infectiepreventie. Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie heeft, namens het MUMC+, per 01-01-2012 als eerste Nederlands ziekenhuis in de Euregio voldaan aan de door EuPrevent gestelde kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. Meer informatie: www.euprevent.eu.

SVS | Training Infectiepreventie Leidinggevende ...

De medewerkers moeten de besmettingsrisico’s in de te reinigen omgeving kunnen herkennen en moeten zich bewust zijn van de eigen invloed en bijdrage die zij kunnen leveren bij infectiepreventie en cliënt- en/ of patiëntveiligheid. Van uw (direct) leidinggevenden wordt dan ook het nodige verwacht.

UCIP&P - Home

UCIP&P is een zelfstandig bureau, opgericht door Leo Ummels, op het gebied van infectiepreventie en fotografie in de zorg. UCIP&P is een logische vervolgstap op de werkzaamheden van Leo Ummels als deskundige Infectiepreventie en coördinator van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie …

Onderzoeksplatform Clean Hospitals moet infectiepreventie ...

Andreas Voss, één van de sprekers tijdens het Forum en hoogleraar Infectiepreventie bij de Radboud Universiteit, beaamt het belang van een dergelijk forum: “De bedoeling van het congres is de patiëntveiligheid verbeteren door bewustzijn te creëren van het belang van reinigen en desinfecteren bij het terugdringen van ziekenhuisinfecties.”

Patiëntveiligheid | NHG

Onbedoelde fouten maken is menselijk en berust vaak op vermijdbare en onlogische stappen in de organisatie van uw praktijk of huisartsenpost. Samen kijken naar en leren van fouten, maar ook het inschatten van risico’s maken de zorg voor uw patiënten veiliger.