Nhà máy

Handhygiëne | Kennisplein Zorg voor Beter- Verpleegkundig onderzoek naar handhygiëne ,Instructie voor handhygiëne (handen wassen en desinfecteren) in de zorg. Dit voorkomt de verspreiding van ziektekiemen in verpleeghuizen en thuiszorg.Verpleegkundig onderzoek | UIT VERPLEEGKUNDIG PERSPECTIEFTagarchief: Verpleegkundig onderzoek Verpleegkundig onderzoek. Posted on juli 27, 2015 by marcelboonen. 2. ... Tevens onderzochten zij in welke mate verpleegkundigen op zoek gaan naar die ervaringen en daarop proberen aan te sluiten in hun zorgverlening.Handhygiëne | NHG

Handhygiëne is één van de belangrijkste maatregelen om overdracht van micro-organismen naar (andere) personen, lichaamsdelen of voorwerpen (en vice versa) te voorkomen. De WHO heeft vijf momenten om handhygiëne toe te passen geformuleerd:

Verpleegkundig leiderschap onder de loep | SpringerLink

Dit boek nodigt verpleegkundigen uit om het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en zich eigen te maken. Het is bedoeld voor alle ambitieuze verpleegkundigen die zich in uiteenlopende rollen en functies bezighouden met de professionalisering van hun vak, of …

Onderzoek onder zorgmanagers naar inzet VS en PA ...

Jul 04, 2019·Het Capaciteitsorgaan gaat in een onderzoek onder zorgmanagers op zoek naar het antwoord op deze vraag. Zorgmanagers kunnen hieraan bijdragen door een digitale enquête in te vullen. De physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) zijn (relatief) nieuwe beroepen in …

Wat is leiderschap? – Verpleegkundig Leiderschap .nu ...

Verpleegkundig leiderschap: in de regen op de fiets! Het duurde even voor ik echt wist welk punt ik wilde maken met deze blog over ‘verpleegkundig leiderschap’. Want, wat is het nu, of beter wat betekent het voor jou, de patiënt, de organisatie waarvoor je werkt en onze beroepsgroep.

Onderzoek naar de invloed van innovatiekenmerken ...

Onderzoek naar de invloed van innovatiekenmerken, organisatiekenmerken en het niveau van teamleren op de adoptie van een elektronisch verpleegkundig dossier in een algemeen ziekenhuis Naam: Tineke Holwerda Studentnummer: 3183769 Status: definitief, 2 juli 2010 Opleiding: Universiteit Utrecht, Masteropleiding Verplegingswetenschap, ...

Handhygiëne | NHG

Handhygiëne is één van de belangrijkste maatregelen om overdracht van micro-organismen naar (andere) personen, lichaamsdelen of voorwerpen (en vice versa) te voorkomen. De WHO heeft vijf momenten om handhygiëne toe te passen geformuleerd:

Verpleegkundige onderzoeksmethoden, 6e editie (incl. XTRA)

Onderzoek doen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Verpleegkundige onderzoeksmethoden biedt studenten een inleiding in de basisvaardigheden van verpleegkundig onderzoek.. Het onderzoeksproces is helder en bondig uiteengezet, met veel voorbeelden en opdrachten.

Alcoclean: De geschikte zuilen voor handghygiëne!

ALCOclean is uw partner in de strijd tegen Corona! Onze zuilen voor handhygiëne geven u de gepaste ondersteuning voor de zo noodzakelijke handhygiëne en stellen u in staat om op een duurzame en veilige manier uw activiteiten verder te zetten.

Advies 9344 - Handhygiëne | FOD Volksgezondheid

Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (herziening 2018) (HGR 9344) - (vorig advies HGR 8349) De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd.Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt (empowerment).

Verpleegkundig Jaarboek 2010-2014 - SlideShare

Jan 11, 2017·Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek naar het effect van berichten over handhygiëne die ge- toond worden als screensavers op werkstations op de NICU. ... “Sinds 2003 ondersteun ik het verpleegkundig onderzoek op afdeling IC-kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. ... (2014). Sequential hand hygiene promotion contributes to a reduced ...

Taakherschikking: zelf regisseren | SpringerLink

Verpleegkundig specialisten hebben een innovatieve rol in de zorg, omdat zij een patiëntgerichte benadering van het medisch handelen centraal stellen. Tegelijkertijd staan ze nog sterk in de schaduw van medisch specialisten. Zo blijkt uit ons diepte-onderzoek naar de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de Nederlandse zorgpraktijk.

Verpleegkundig onderzoek | UIT VERPLEEGKUNDIG PERSPECTIEF

Tagarchief: Verpleegkundig onderzoek Verpleegkundig onderzoek. Posted on juli 27, 2015 by marcelboonen. 2. ... Tevens onderzochten zij in welke mate verpleegkundigen op zoek gaan naar die ervaringen en daarop proberen aan te sluiten in hun zorgverlening.

Betrokkenheid onder het personeel - Universiteit Twente

Het onderzoek heeft een looptijd van een half jaar gehad, van september 2012 tot februari 2013. Voor dit onderzoek is gekozen voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. In de vragenlijst die aan alle verzorgenden is voorgelegd zijn de punten naar voren gekomen waar verbeterd kon worden.

Verpleegkundig onderzoek - Universitair Ziekenhuis Gent

Eerste resultaten van het onderzoek naar de rol van verpleegkundig specialisten en consulenten in de oncologie Video-interactiebegeleiding bij oncologieverpleegkundigen In het kader van het Nationaal Kankerplan werd tussen 2014 en 2016 een training ontwikkeld voor verpleegkundig consulenten oncologie die een verpleegkundig spreekuur organiseren.

Aansluiten | UIT VERPLEEGKUNDIG PERSPECTIEF

Verpleegkundig onderzoek. Posted on juli 27, 2015 by marcelboonen. 2. ... Tevens onderzochten zij in welke mate verpleegkundigen op zoek gaan naar die ervaringen en daarop proberen aan te sluiten in hun zorgverlening.

Over het onderzoek – Verpleegkundig eigenaarschap

Verder onderzoek naar de manier waarop verpleegkundig eigenaarschap in de praktijk vorm kan krijgen, kan er in de toekomst voor zorgen dat het verpleegkundig eigenaarschap werkelijkheid wordt. Hierbij de link van de Prezi, waarin ook de formules uitgewerkt zijn tot overzichtelijke plaatjes.

Zin in verplegen. Een kwalitatief onderzoek naar de kennis ...

Een kwalitatief onderzoek naar de kennis en vaardigheden die verpleegkundigen gebruiken bij het omgaan met zingeving- en levensvragen van hun cliënten Meijer, …

Handhygiëne | Az Damiaan

Toepassen van correcte handhygiëne is daarom van uitermate belang. Voor het correct toepassen van handhygiëne moeten artsen, zorgverleners en andere medewerkers aan enkele basisvereisten voldoen: geen ringen, horloges, armbanden en andere juwelen en …

Handhygiëne - ZonMw

Handhygiëne levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij mensen en dieren. ... Blijf op de hoogte over kennis, onderzoek en innovatie over het behouden en bevorderen van gezondheid; ... Naar boven . Direct naar: ...

Verpleegkundig specialist publiceert onderzoek naar ...

Onderzoek. Verpleegkundig specialist publiceert onderzoek naar intensieve jeugdzorg. Wanneer moet een kind of jongere worden doorverwezen naar Familie FACT? Deze vorm van jeugdpsychiatrie biedt behandeling aan kinderen en jongeren waarvoor poliklinische zorg niet intensief genoeg is. De zorgvraag van deze jeugdigen is zwaarder, ze hebben meer ...

Verpleegkundig leiderschap - ZonMw Digitale Publicaties

Na de deeltijdstudie Verplegingswetenschap deed ze promotieonderzoek naar strategieën om handhygiëne in ziekenhuizen te verbeteren. Sinds 2007 is ze verbonden aan IQ healthcare. Ze voert zelf onderzoek uit en begeleidt promovendi. ... Verpleegkundig onderzoek is vaak specialistisch of erg medisch georiënteerd, terwijl er nog veel ...

Afstemmen | UIT VERPLEEGKUNDIG PERSPECTIEF

Tevens onderzochten zij in welke mate verpleegkundigen op zoek gaan naar die ervaringen en daarop proberen aan te sluiten in hun zorgverlening. Lees verder → Geplaatst in Home | Tags: Aansluiten , Afstemmen , Fontys , Verpleegkundig onderzoek , Vertel het mij , Zorgen | 2 reacties

Omdat verpleegkundig historisch onderzoek ertoe doet…

Omdat verpleegkundig historisch onderzoek ertoe doet… Over de Stichting. Historisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de verpleging staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De Stichting Zuster Vernède is in 2008 opgericht om historische projecten met betrekking tot de verpleging financieel mogelijk te maken. ... de aangewezen persoon ...

Sprekerspool – Verpleegkundig Leiderschap .nu – Knooppunt ...

Specifieke deskundigheid: Anne Marie doet onderzoek naar kwaliteitsverbetering en het sturen op kwaliteit in en tussen instellingen. Daarnaast heeft ze afgelopen jaren onderzoek gedaan naar Rebels in de zorg en begeleid ze promotie onderzoeken naar zelfsturing en taakverschuiving (ihkv invoering HBO verpleegkundigen) en Value Based Healthcare.