Nhà máy

De Jonge: "Kabinet bereidt zich voor op nieuwe ...- Maatregelen voor de volksgezondheid ,Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zegt dat het kabinet zich voorbereid op nieuwe coronamaatregelen. De minister zei dit tijdens de officiële presentatie van de app CoronaMelder zaterdagmiddag. Volgens De Jonge moeten we ons schrap zetten voor nieuwe maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken.De Jonge: schrap zetten voor aanvullende maatregelenUTRECHT (ANP) - Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukt maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad dat Nederland "de ernst van de …Geen versoepeling of verstrenging van de maatregelen ...

Nov 13, 2020·Daarom worden de bestaande maatregelen, die tot en met zondag 13 december gelden, aangehouden. ... Wat nog voor discussie kon zorgen, was de barometer. Federaal minister van Volksgezondheid Frank ...

Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland - Wikipedia

Tijdens de coronacrisis in Nederland zijn diverse maatregelen genomen door de regering (kabinet-Rutte III).Op advies van het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgerichte Outbreak Management Team (OMT) werden in een kort tijdsbestek vele opeenvolgende besluiten genomen. Op maandag 27 januari 2020 traden de eerste preventieve maatregelen in werking.

Volksgezondheid - Wikipedia

Volksgezondheid is enerzijds de gezondheidstoestand van de bevolking, anderzijds het geheel aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid van de bevolking.Het gaat dan vooral om collectieve maatregelen voor de publieke gezondheid, zoals het voorkómen van ziekten en het verlengen van de levensverwachting.Ook het inrichten van een goed zorgstelsel voor individuele gezondheidszorg kan …

Verkorte brandbrief - Brandbrief Corona Maatregelen

Om zo in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid. ‘Een middel mag niet erger zijn dan de kwaal’ dit gezegde is actueler dan ooit als het gaat om de noodverordeningen en een eventuele noodwet.

Coulance maatregelen voor BIS-instellingen en BIS ...

De Raad voor Cultuur gaat bij de beoordeling van de aanvragen uit van de gegevens zoals die zijn ingediend vóór de maatregelen als gevolg van COVID-19. Pas na het advies op 4 juni a.s. wordt gekeken naar de gevolgen hiervan. Ook de rijkscultuurfondsen beoordelen op deze manier de aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2021-2024.

Zorginfecties | Preventie & Zorg | Preventie ...

Groot bereik VMS Veiligheidsprogramma maar doelstellingen niet gehaald. Een van de doelstellingen van het VMS Veiligheidsprogramma is voor de interventiebundel van alle thema's een naleving van meer dan 90%. Tussen 2009 en 2014 heeft 91% van de ziekenhuizen in Nederland in het kader van het VMS-thema ‘voorkómen van wondinfecties na een operatie’ gegevens verzameld over ruim 258.000 VMS ...

Volksgezondheidenzorg.info

Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland - Wikipedia

Tijdens de coronacrisis in Nederland zijn diverse maatregelen genomen door de regering (kabinet-Rutte III).Op advies van het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgerichte Outbreak Management Team (OMT) werden in een kort tijdsbestek vele opeenvolgende besluiten genomen. Op maandag 27 januari 2020 traden de eerste preventieve maatregelen in werking.

Vlaamse maatregelen tijdens de coronacrisis | Vlaanderen.be

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, …

Horecavoorman: nieuwe maatregelen doodsteek voor groot ...

Ook noemt de horecavoorman de huidige maatregelen van het kabinet voor de horeca “symboolpolitiek”. Volgens Willemsen is er de afgelopen weken “nog geen enkele onderbouwing geweest van waarom deze maatregelen plaatsvinden”. De horeca in heel Nederland moet sinds twee weken om 22.00 uur dicht en om 21.00 uur gaan de lichten aan.

Premier De Croo: "Snel extra maatregelen nemen", minister ...

De maatregelen zijn noodzakelijk om de druk op de ziekenhuizen onder controle te houden, zegt De Croo. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) voegde daar aan toe: "We staan voor een zeer ernstige situatie. Ze is veel ernstiger dan vorige week. De situatie is hier ernstiger dan in Frankrijk en Nederland".

Maatregelen voor bestrijding coronavirus/ COVID-19 | Visit ...

Update 02/11/2020 - 09u00 Gent bezoeken? We maken het uiteraard zo veilig mogelijk voor jou! In het belang van de volksgezondheid gelden in België (en soms specifiek in Gent) bepaalde maatregelen. Neem voor jouw vertrek deze pagina door maar wees vooral zeer welkom in onze stad! Onze logies blijven geopend en doen er alles aan om jou, in zo veilig mogelijke omstandigheden, een leuke tijd in ...

Geen versoepeling of verstrenging van de maatregelen ...

Nov 13, 2020·Daarom worden de bestaande maatregelen, die tot en met zondag 13 december gelden, aangehouden. ... Wat nog voor discussie kon zorgen, was de barometer. Federaal minister van Volksgezondheid Frank ...

Starnieuws - Volksgezondheid neemt maatregelen tegen ...

Volksgezondheid neemt maatregelen tegen coronavirus 25 Feb, 10:24. Sinds de uitbraak van het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19, zijn er een aantal mens tot mens overdrachten geweest, voornamelijk in het buitenland bij gezondheidszorgwerknemers en familieleden belast met de zorg voor besmette personen. Het aantal ...

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 - Eerste Kamer

Zie voor een samenvatting van de voorlichting de website van de Raad van State. Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk).

EEN ONBEGRIJPELIJKE BESLISSING VOOR DE VOLKSGEZONDHEID ...

Dat die beslissing wordt genomen, terwijl enkele uren eerder minister Maggie De Block (Open VLD) sprak over de noodzaak voor onze gezondheid om nog strengere maatregelen te laten gelden, over het kantelpunt voor de volksgezondheid, over de noodzaak van “social distancing”: minstens anderhalve meter afstand bewaren tussen personen, in de ...

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 - Eerste Kamer

Zie voor een samenvatting van de voorlichting de website van de Raad van State. Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk).

21 maatregelen | FOD Volksgezondheid

21 maatregelen. 19/09/2018. Document downloaden; 21 maatregelen Nederlands. 21 Maatregelen - circulaire economie PDF document - 6.4 MB. Feuille de route 21 mesures ... Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (externe link) Medex; Juridische informatie; Bescherming van persoonsgegevens

Harde maatregelen: gedeeltelijke lockdown | Binnenland ...

„Het is begrijpelijk dat de regering uitzonderlijke maatregelen treft met het oog op de volksgezondheid, maar de gevolgen voor de horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca ...

FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid ontving in New York de prijs van « de Task Force van de Verenigde Naties over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten » Dieren en planten 18/09/2020

Maatregelen | Omgevingsveiligheid

Maatregelen kunnen bescherming bieden tegen één of meerdere gevaren. De toepasbaarheid en effectiviteit van de maatregelen is locatiespecifiek en afhankelijk van het type gevaar. Naast de mate van toepasbaarheid en effectiviteit wordt de inzet van maatregelen ook bepaald door wat het bevoegd gezag als een voldoende veilige situatie beschouwd.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 - Eerste Kamer

Zie voor een samenvatting van de voorlichting de website van de Raad van State. Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk).

FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid ontving in New York de prijs van « de Task Force van de Verenigde Naties over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten » Dieren en planten 18/09/2020

Verbetering van de volksgezondheid: EU-maatregelen ...

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De EU reguleert de autorisatie en classificatie van geneesmiddelen via het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen - een partnerschap tussen het Europees Geneesmiddelenbureau, nationale regelgevende instanties en de Europese Commissie.Eenmaal op de markt wordt de veiligheid van geautoriseerde producten nog steeds …