Nhà máy

Meta-analyse - WikiStatistiek- Uitgebreide meta-analyse ,De Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions geeft uitgebreide informatie over het uitvoeren van een meta-analyse. Cochrane Netherlands ondersteunt auteurs van Cochrane reviews, maakt systematische reviews in opdracht, geeft methodologisch advies, verzorgt scholing en doet wetenschappelijk onderzoek naar de methoden van evidence ...Niet-gemetastaseerde slokdarmkanker | Nederlands ...In een uitgebreide meta-analyse naar prognostische biomarkers voor patiënten met een resectabel adenocarcinoom van de slokdarm kwam naar voren dat met name immunologische kenmerken, zoals de expressie van ‘programmed death-ligand 1’ (PD-L1), gerelateerd zijn aan een slechte prognose.26 Immunotherapie, waaronder behandeling die gericht is ...Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens ...

meta-analyse te verkiezen boven een traditionele meta-analyse, aangezien meer bronnen van vertekening al op ... de ruwe data kan er een uitgebreide datacontrole plaats-vinden en kan men bijvoorbeeld nagaan of alle patiënten aan de inclusiecriteria voldeden. Studies waarvan sinds

Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens ...

Een IPD-meta-analyse is vooral aangewezen als men geïnteresseerd is in subgroepanalyses op basis van patiëntkenmerken. Hoewel de IPD-meta-analyse voordelen biedt ten opzichte van de traditionele reviews, vraagt deze een veel grotere investering van tijd, personeel en expertise, en is het benodigde budget ook veel hoger.

3a: Consortia Effectiviteit psychosociale interventies ...

De 6 consortia doen op een vernieuwende wijze onderzoek naar de werkzaamheid van interventies. De meeste consortia voeren een mega‐analyse (of uitgebreide meta‐analyse) en micro-trials uit. De consortia werken veel samen en benutten elkaars kennis en ervaring. Veelal wordt gezamenlijk bekeken hoe de methodologie het beste uitgewerkt kan worden.

Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens ...

meta-analyse te verkiezen boven een traditionele meta-analyse, aangezien meer bronnen van vertekening al op ... de ruwe data kan er een uitgebreide datacontrole plaats-vinden en kan men bijvoorbeeld nagaan of alle patiënten aan de inclusiecriteria voldeden. Studies waarvan sinds

Mannelijk hypogonadisme, een update | SpringerLink

Mannelijk hypogonadisme is een aandoening die zich op alle leeftijden kan voordoen. Het tijdstip waarop testosterondeficiëntie zich voordoet, bepaalt in hoge mate het fenotype van de man en de ziekteverschijnselen. Deze review geeft een update van de definitie, epidemiologie, etiologie, diagnostiek en behandeling van mannelijk hypogonadisme.

Kunstmest - Wikipedia

Een uitgebreide meta-analyse uit 2017 toonde echter aan dat biologische landbouw in de praktijk slechter i.p.v. beter scoort qua uitspoeling. Schaarste. De vraag naar kunstmest door niet-westerse landen neemt toe. Met name door hogere inkomens in China, India en Brazilië stijgt de vraag naar kip en rundvlees, waardoor de vraag naar graan ...

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Ottawa ...

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende meta-analyse en review: - Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. 20033 - Dowling S, Spooner CH, Liang Y, Dryden DM, Friesen C, et al. Accuracy of Ottawa

Kunstmest - Wikipedia

Een uitgebreide meta-analyse uit 2017 toonde echter aan dat biologische landbouw in de praktijk slechter i.p.v. beter scoort qua uitspoeling. Schaarste. De vraag naar kunstmest door niet-westerse landen neemt toe. Met name door hogere inkomens in China, India en Brazilië stijgt de vraag naar kip en rundvlees, waardoor de vraag naar graan ...

Waarom ik geen eieren eet - Lisa goes Vegan

Apr 18, 2017·Verder beschrijf ik in mijn boek ook een uitgebreide meta-analyse (waarin meerdere studies worden vergeleken). Hierin werd gekeken naar de gezondheidseffecten van een vegetarisch en veganistisch dieet. Het ging in al deze studies in totaal om 130.000 vegetariërs en …

Meta-analyse cognitieve gedragstherapie bij agressie | De ...

Landenberger en Lipsey (2005) onderzochten in een zeer uitgebreide meta-analyse 58 studies naar de effecten van CGT bij delinquenten. Zij includeerden ook studies naar jeugdige populaties en populaties die geen agressieve delicten hadden gepleegd (waaronder diefstal en drugsdelicten).

(PDF) A Meta-Analysis of Procedures to Change Implicit ...

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

(PDF) A Meta-Analysis of Procedures to Change Implicit ...

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.

Deze onderhandeltechniek is speciaal voor vrouwen (maar ...

Uit een uitgebreide meta-analyse van meer dan 10.000 proefpersonen (zowel studenten als executives) blijkt dat het onderhandelen namens je familie, de andere vrouwen in de organisatie of zelfs het belang van de organisatie zelf, een sterk effect heeft op de acceptatie om te onderhandelen(1).

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | Onderbouwing

De studie van Wilt et al. betreft een zeer uitgebreide meta-analyse van publicaties op het gebied van lactose-intolerantie en gezondheid, uitgevoerd voor het Amerikaanse Department of Health and Human Services (Wilt et al., 2010). Hieruit kwam naar voren dat eenmalige doses tot 12 g en een dagelijkse consumptie tot 24g lactose over het algemeen ...

Meer weten? | Blits

Een uitgebreide literatuurstudie en meta-analyse tonen aan dat coöperatief leren positieve effecten heeft op zowel academische prestaties als op het gebied van kennis en vaardigheden. Het onderzoek naar de effecten van teamleren binnen de organisatiecontext, staat nog iets meer in zijn kinderschoenen, maar ook daar weerklinken positieve geluiden.

Meta-analyse - WikiStatistiek

De Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions geeft uitgebreide informatie over het uitvoeren van een meta-analyse. Cochrane Netherlands ondersteunt auteurs van Cochrane reviews, maakt systematische reviews in opdracht, geeft methodologisch advies, verzorgt scholing en doet wetenschappelijk onderzoek naar de methoden van evidence ...

De kunstlever: klaar voor toepassing bij patiënten? - NTVT

Dit is de conclusie van een uitgebreide meta-analyse door Zheng et al (2013). De algemeen geldende opvatting is dat de op cellen gebaseerde kunstlever, ook wel bioartificiële lever (BAL) genoemd, de aanpak van keuze is. Een BAL is een bioreactor beladen met functionerende levercellen die buiten het ­lichaam wordt aangesloten op de ...

Rusteloze benen - Oervaccin

Esmailzadeh zegt dat het onderzoek ‘de eerste uitgebreide meta-analyse is’ om het verband tussen vitamine D en schizofrenie te onderzoeken. De onderzoekers vonden dat, vergeleken met gezonde deelnemers, individuen met schizofrenie een veel lager niveau van vitamine D in hun bloed hadden.

Beïnvloedt leesmotivatie de prestaties voor begrijpend lezen?

Deze meta-analyse betrof 88 studies waarvan 75 waren uitgevoerd in basisonderwijs. Bij de interventies die van Steensel e.a. betrokken in de meta-analyse bleek dat interventies die waren gebaseerd op één van de onderstaande motivatietheorieën tot grotere effecten leidden dan interventies die niet op een motivatietheorie waren gebaseerd.

Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens ...

Een IPD-meta-analyse is vooral aangewezen als men geïnteresseerd is in subgroepanalyses op basis van patiëntkenmerken. Hoewel de IPD-meta-analyse voordelen biedt ten opzichte van de traditionele reviews, vraagt deze een veel grotere investering van tijd, personeel en expertise, en is het benodigde budget ook veel hoger.

Stichting Schriftontwikkeling | » Schrijfmethode eigenschappen

Kavale en Mattson (1983) hebben een uitgebreide meta-analyse gemaakt van 180 onderzoeken naar de effectiviteit van de perceptuo-motorische werkwijze. De titel van hun studie verraadt al meteen niet veel goeds: “One Jumped Off the Balance Beam”.

Stichting Schriftontwikkeling | » Schrijfmethode eigenschappen

Kavale en Mattson (1983) hebben een uitgebreide meta-analyse gemaakt van 180 onderzoeken naar de effectiviteit van de perceptuo-motorische werkwijze. De titel van hun studie verraadt al meteen niet veel goeds: “One Jumped Off the Balance Beam”.

* Meta-analyse (Geneeskunde) - Definitie - On line ...

meta-analyse en gekeken of er consistente patronen zichtbaar zijn. ... Dus geen uitgebreide teksten, die bronnen van informatie zijn er immers al, en komen ook allemaal steeds meer online beschikbaar: leerboeken, NVDV-richtlijnen, CBO-richtlijnen, NHG richtlijnen, tijdschriftartikelen, reviews, ...

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

Verder staat informatie over de methodologische kwaliteit in de volgende meta-analyse: -Trajković G, Starčević V, Latas M, Leštarević M, Ille T, Bukumirić Z, Marinković J. Reliability of the Hamilton Rating Scale for Depression: a meta-analysis over a period of 49 years. 201114 Voor een samenvatting van validiteit en betrouwbaarheid zie: