Nhà máy

Rechten en machtigingen voor scorecards- machtigingen vereist voor ontsmettingsbedrijf ,U moet het volgende doen: Bekijk Rechten vereist voor prestatiekengetaltaken, Rechten vereist voor taken van de watchlijst met prestatiekengetallen en het wiel met prestatiekengetalbijdragen en Rechten vereist voor scorecard- en scorecardobjecttaken in Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition om ervoor te zorgen dat u over voldoende rechten beschikt om uw taak te ...Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met ...Een Google Cloud Platform-cloudaccount (GCP) toevoegen . De Google Cloud Platform-cloudaccount werkt interactief met de Google Cloud Platform-berekeningsengine.. De verificatiegegevens van de Projectbeheerder en de Eigenaar zijn vereist voor het maken en valideren van Google Cloud Platform-cloudaccounts.. Als u een externe HTTP-internetproxy gebruikt, moet deze zijn geconfigureerd voor …Gespecialiseerde behandelingen - Belcco

Naast al onze diensten van schoonmaak en onderhoud kan u bij BELCCO ook terecht voor gespecialiseerde interventies, waarvoor speciale technische competentie vereist is van uitzonderlijke aard. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van werven, ongezonde plaatsen, of in allerlei uitzonderlijke omstandigheden.

Machtigingen verlenen aan medewerkers met POS-rollen ...

deze functie is alleen beschikbaar voor merchants die SHOPIFY Pos Pro gebruiken. Een POS-rol is een benoemde reeks POS-machtigingen. Met rollen is het eenvoudiger om dezelfde reeks machtigingen in te stellen voor meerdere medewerkers. Je kunt geen individuele machtigingen toewijzen aan een POS-medewerker, je moet een rol toewijzen.

Handreiking vastleggen gemeentelijke machtigingen in ...

voor 1 januari 2021 moeten zijn overgebracht van de gemeentelijke beperkingenregisters naar de openbare ... vereist is om te kunnen voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Die taken kunnen derhalve ook worden belegd bij ... machtigingen aan dezelfde functionaris worden verleend.

Machtigingen verlenen aan medewerkers met POS-rollen ...

deze functie is alleen beschikbaar voor merchants die SHOPIFY Pos Pro gebruiken. Een POS-rol is een benoemde reeks POS-machtigingen. Met rollen is het eenvoudiger om dezelfde reeks machtigingen in te stellen voor meerdere medewerkers. Je kunt geen individuele machtigingen toewijzen aan een POS-medewerker, je moet een rol toewijzen.

Hoe te Machtigingen wijzigen - nldit.com

Toestaan en Weigeren toegang kan worden ingesteld voor de drie niveaus - Volledig beheer , Read en Speciale machtigingen . Verlenen altijd het laagste niveau van permissies nodig . Lees toegang is vereist om toegang te krijgen tot de registersleutel , maar veel programma's zullen toegang nodig hebben tot de registervermeldingen te wijzigen - .

De organisatie van kermissen: veel gestelde vragen

Deze machtiging is voor de zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent of voor de onderneming als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de rechtspersoon. Deze machtiging is persoonlijk. 7. Wat is een machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke?

Hoe te Machtigingen wijzigen - nldit.com

Toestaan en Weigeren toegang kan worden ingesteld voor de drie niveaus - Volledig beheer , Read en Speciale machtigingen . Verlenen altijd het laagste niveau van permissies nodig . Lees toegang is vereist om toegang te krijgen tot de registersleutel , maar veel programma's zullen toegang nodig hebben tot de registervermeldingen te wijzigen - .

Hoe te Machtigingen wijzigen - nldit.com

Toestaan en Weigeren toegang kan worden ingesteld voor de drie niveaus - Volledig beheer , Read en Speciale machtigingen . Verlenen altijd het laagste niveau van permissies nodig . Lees toegang is vereist om toegang te krijgen tot de registersleutel , maar veel programma's zullen toegang nodig hebben tot de registervermeldingen te wijzigen - .

Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met ...

Een Google Cloud Platform-cloudaccount (GCP) toevoegen . De Google Cloud Platform-cloudaccount werkt interactief met de Google Cloud Platform-berekeningsengine.. De verificatiegegevens van de Projectbeheerder en de Eigenaar zijn vereist voor het maken en valideren van Google Cloud Platform-cloudaccounts.. Als u een externe HTTP-internetproxy gebruikt, moet deze zijn geconfigureerd voor …

Benodigde machtigingen voor bepaalde acties | Help voor ...

Voor mappen zijn doorgaans machtigingen voor de map, de inhoud van de map, submappen en de inhoud van de submappen vereist. Voor submappen is niet altijd de machtiging Lezen vereist wanneer je over de machtiging Lezen beschikt voor de map waarmee je werkt en andere benodigde machtigingen hebt voor de map en de inhoud ervan.

OfficeGrip | Hoe laat je je e-mail en agenda door iemand ...

Hoe laat je je e-mail en agenda door iemand anders beheren. Net zoals u gebruik kunt maken van de diensten van een assistent die u helpt met de afhandeling van inkomende papieren post, kunt u toestaan dat iemand anders, een zogenaamde gemachtigde, namens u vergaderverzoeken of -antwoorden en e-mailberichten ontvangt of beantwoordt.

vereist voor - Vertaling naar Engels - voorbeelden ...

Video-microfoon en machtigingen zijn vereist voor video-oproepen. Video and microphone permissions are required for video calling. 2 Computer en barcodescanner vereist voor een compleet UDI-systeem.

Active Backup for Business Administratorsgids

Zorg voor de correcte back-up en herstel van bestandsservers dat de volgende machtigingen op de bronmap zijn ingeschakeld. Voor SMB (Windows) serverback-up: • Voor de back-up van de server moet de in Active Backup for Business ingevoerde account voor de verbinding met de SMB-server minstens de leesmachtiging hebben.

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Parochieinfo

Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.

G Suite API-toegang beheren met domeinbrede machtigingen ...

Als G Suite-beheerder kunt u domeinbrede machtigingen geven om externe en interne apps toegang te geven tot de gegevens van uw G Suite-gebruikers.. App-ontwikkelaars en G Suite-beheerders kunnen serviceaccounts maken met OAuth 2.0.Vervolgens autoriseert u de serviceaccounts om toegang te krijgen tot de G Suite-gegevens van uw gebruikers zonder dat elke gebruiker hiervoor toestemming …

Machtigingen - Menzis voor zorgaanbieders

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden. Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging: We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken. Machtigingenbeleid vervoer

Machtiging aanvragen of wijzigen - Cooperatie VGZ

Op basis hiervan kunnen wij voor uw patiënten de bestaande machtigingen aanpassen. Het aanvragen van een tweede machtiging i.v.m. behandeling bij meerdere praktijken. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat een patiënt gelijktijdig wordt behandeld voor eenzelfde indicatie, door meerdere paramedische zorgaanbieders.

Een e-mailaccount instellen op Android : VIP Internet

4. Tik op Ja of OK om de instellingen en machtigingen te bevestigen. Wat je dan ziet, is afhankelijk van het type account dat je wilt instellen. 5. Als je een e-mail ziet met de tekst Actie vereist voor synchronisatie, dan open je deze en selecteer Gebruik een andere e-mail-app. Sla deze stap over als je dit bericht niet ziet. 5.

Machtigingen die nodig zijn voor Avast Mobile Security ...

Gegevens en programmeerinterfaces in Android worden beschermd met machtigingen. De machtigingen die vereist zijn voor Avast Mobile Security zijn het minimum dat nodig is om de functionaliteit te implementeren. We nemen uw privacy bijzonder ernstig en gebruiken de machtigingen niet om privégegevens naar onze servers te sturen of om ongewenste telefoonkosten te veroorzaken.

Outlook agenda: machtigingen staan goed maar niet ...

Mijn collega beheert meerdere agenda's en heeft tot voor kort zonder problemen afspraken bij de betreffende collega's in kunnen plannen in Outlook. Terug van vakantie is er nog een enkele agenda die geen problemen geeft, maar de overige agenda's geven de melding dat ze niet over de juiste machtiging beschikt die vereist is om een item te maken.

OPLEIDING BEWINDVOERDERS MACHTIGINGEN

Machtigingen (art.499/7§2B.W.) •Goederen •Machtiging vrederechter nodig voor een aantal rechtshandelingen zoals o.m.: •Lening aangaan, sommige procedures voeren als eiser (vb. schuldbemiddeling), goederen verkopen, onroerend goed aankopen, hypotheek nemen, dading aangaan, handelszaak voortzetten ,souvenirs en persoonlijke

Machtiging aanvragen - VGZ

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming nodig. Vraag dan bij VGZ een machtiging aan. Alleen zo krijgt u uw behandeling vergoed.

Gespecialiseerde behandelingen - Belcco

Naast al onze diensten van schoonmaak en onderhoud kan u bij BELCCO ook terecht voor gespecialiseerde interventies, waarvoor speciale technische competentie vereist is van uitzonderlijke aard. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van werven, ongezonde plaatsen, of in allerlei uitzonderlijke omstandigheden.

Handreiking vastleggen gemeentelijke machtigingen in ...

voor 1 januari 2021 moeten zijn overgebracht van de gemeentelijke beperkingenregisters naar de openbare ... vereist is om te kunnen voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Die taken kunnen derhalve ook worden belegd bij ... machtigingen aan dezelfde functionaris worden verleend.