Nhà máy

Wetenschappelijk onderzoek | HME-MO vereniging Nederland- Wetenschappelijk onderzoeksproject ,In het OLVG is in samenwerking met Prof. Dr. Rob Smeets van de UMC Maastricht een wetenschappelijk onderzoeksproject gestart. Het betreft een onderzoek waarbij nagegaan wordt welke alledaagse problemen zich voordoen bij personen met HME-MO zodat de toekomstige behandeling veel meer op die problemen gericht kan worden.Technical quality of rPET - WURIn 2015 is er een wetenschappelijk onderzoeksproject uitgevoerd met als doel de mechanische recyclingprocessen van gesorteerde PET flessen in rPET producten beter te begrijpen. Drie verschillende aspecten werden onderzocht. Allereerst werd de samenstelling van de aanwezige PET-fles-grondstoffen uitgebreid onderzocht.KNAW Fonds Medische Wetenschappen — KNAW

De beurzen zijn bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling. KNAW Van Leersum Beurs. In verband met de wereldwijde onzekerheid rond het coronavirus zal de KNAW Van Leersum Beurs tot nader order niet worden opengesteld.

KNAW Ter Meulen Beurs 2017 — KNAW

Zevenentwintig jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen Beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject. In totaal ontving de KNAW vierendertig aanvragen voor …

Onderzoekscompetenties in de lessen biologie en chemie

Het onderzoeksproject chemie bestaat uit een voorbereidende activiteit waarin de leerlingen vertrouwd raken met het meten met sensoren en het verwerken van de verzamelde data. Daarna stellen de leerlingen (onder begeleiding) onderzoeksvragen op in verband met bakpoeder en/of azijn.

bedrijfsvoorheffing O&O - Federaal Wetenschapsbeleid

Contact. Fiscale Cel BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid WTC III Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 238 34 56 E-mail: [email protected]

Beknopte Samenvatting: boek hoofstuk 1-7 "Syllabus ...

Samenvatting onderzoeksproject Hoofdstuk 1. Onderzoek speelt een hele belangrijke rol in het dagelijks leven. Onderzoek wordt pas wetenschappelijk onderzoek als er nieuwe methoden/theorieën uit voortbestaan. Zo kunnen er problemen opgelost worden. Vaak ligt er wel wetenschappelijk onderzoek ten gronde aan andere onderzoeken, bijv die van het CPB.

Wetenschappelijk onderzoek | Deventer Ziekenhuis

Dit wetenschappelijk onderzoek vindt plaats op het borstcentrum, de afdelingen longziekten, hematologie en urologie en met de medisch specialisten van het oncologisch centrum Deventer. Er is een intensieve samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en academische centra.

Wie zijn wij? – Fleur Goister

2016 : deelname aan het wetenschappelijk onderzoeksproject FittiF (Families in transitie) – trajectbemiddeling (UGent). 2016 : vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, faculteit rechten. 2015 : november : begeleiden/volgen werkcolleges vereffening-verdeling aan de VUB.

Honeybee Valley | Wetenschappelijk bijenonderzoek

Vaak betreft het partners in de context van een gezamenlijk onderzoeksproject. Maar ook bedrijven, organisaties en zelfs particulieren kunnen deze status verwerven omwille van speciale verdiensten. Het certified partnership machtigt de eigenaar om deze status te afficheren naar de buitenwereld via het overeenkomstige label.

Onderzoeksproject | Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Natuur- en welzijnspraktijken in Vlaanderen

coproductie met het gelijknamig Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject. Auteurs van dit werk zijn sociaal werkers in spe Sander Boel, Tessa Declerck, Justine De Clercq, Anne-Sop-hie De Cock, Eve De Kegel, Febe Van Daele, Sarah Van Holsbeeck en Frank Monsecour (Bachelorbegelei-der en PWO-onderzoeker - 2020).

Wetenschappelijk onderzoek | HME-MO vereniging Nederland

In het OLVG is in samenwerking met Prof. Dr. Rob Smeets van de UMC Maastricht een wetenschappelijk onderzoeksproject gestart. Het betreft een onderzoek waarbij nagegaan wordt welke alledaagse problemen zich voordoen bij personen met HME-MO zodat de toekomstige behandeling veel meer op die problemen gericht kan worden.

Food Cabinet Magazine by Food Cabinet - Issuu

als component een wetenschappelijk onderzoeksproject, dat supermarktbezoekers. www.nagf.nl. via nudges laat kiezen voor meer groenten en fruit. Food Cabinet werkte samen met. #gavoorkleur.

Ammodo Science Award - Wikipedia

Sinds 2015 wordt iedere twee jaar aan acht laureaten elk een geldprijs van 300.000 euro toegekend. Dit bedrag kan de laureaat naar eigen inzicht besteden aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Informatie voor studenten - Universiteit Leiden

Samen met hen formuleer je een relevant wetenschappelijk onderzoeksproject en voer je dit uit in ongeveer 6 maanden. Wat is het resultaat? Je leert: Interdisciplinair werken. De verbinding leggen tussen beleid en zorgprofessional; de taal kunnen spreken van zowel artsen als verzekeraars en beleidsmakers.

Synchronisatie onderzoeksproject Renaat Braem (1910-2001 ...

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed voerde van 2004 tot 2010 een onderzoeksproject uit naar het oeuvre van architect Renaat Braem. Het project resulteerde in een wetenschappelijke oeuvrecatalogus, die in 2010 werd gepubliceerd. De synchronisatie van het onderzoeksproject Renaat Braem aansluitend uitgevoerd in 2010, had tot doel een selectie van de bouwkundige elementen en …

Waarom Biden de winst bijna niet meer kan ontglippen, als ...

Kapteyn vertelt er opgewekt over, het gaat uiteindelijk om een wetenschappelijk onderzoeksproject, waarin fouten je ook vooruit helpen. “Maar het was toch wel gênant – ik ben bij recepties ...

Beknopte Samenvatting: boek hoofstuk 1-7 "Syllabus ...

Samenvatting onderzoeksproject Hoofdstuk 1. Onderzoek speelt een hele belangrijke rol in het dagelijks leven. Onderzoek wordt pas wetenschappelijk onderzoek als er nieuwe methoden/theorieën uit voortbestaan. Zo kunnen er problemen opgelost worden. Vaak ligt er wel wetenschappelijk onderzoek ten gronde aan andere onderzoeken, bijv die van het CPB.

Onderzoeksproject over ePortfolios die het ... - Scaffold

Onderzoeksproject over ePortfolios die het werkplekleren in de gezondheidszorg ondersteunen. SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei.

Vacature Wetenschappelijk Onderzoeker

Vacature – Wetenschappelijk Onderzoeker Voltijds onderzoeker Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel Startdatum: najaar 2020 Contact: [email protected] Voor een uitdagend onderzoeksproject zoekt Interface Demography een voltijds onderzoeker voor kwantitatief onderzoek in de sociale ...

Wetenschappelijk Medewerker internationaal ...

Wetenschappelijk Medewerker internationaal onderzoeksproject 'New Urbanism in Africa' (15422) - Conflict and Development Studies. 3 maanden geleden . Solliciteer Bewaar als favoriet U moet zich aanmelden of een account aanmaken om deze vacature op te slaan JOB DESCRIPTION ...

KNAW Fonds Medische Wetenschappen — KNAW

De beurzen zijn bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling. KNAW Van Leersum Beurs. In verband met de wereldwijde onzekerheid rond het coronavirus zal de KNAW Van Leersum Beurs tot nader order niet worden opengesteld.

Onderzoek | Werken en leren bij Reinier van Arkel

APOLO (*) is een uniek onderzoeksproject, waarvan ik projectleider ben. Ik vind het belangrijk dat de resultaten van onderzoek ook echt in de praktijk bruikbaar zijn en dat ik continu met een wetenschappelijke blik in mijn werk als therapeut kan staan. Aan het onderzoek werken nu al zeven psychologen – in opleiding tot specialist- mee.

Universiteit Antwerpen

Een tweede opdracht heeft als finale doelstelling het kunnen opstellen en verdedigen van een (beperkt) wetenschappelijk onderzoeksproject. Uit een aantal wetenschappelijke vraagstellingen rond oncologische problemen kiezen de studenten in een kleine groep (3-4) een onderwerp dat ze verder wensen uit te diepen.

Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw

Tot op heden is er echter weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impacts van voedselbossen in gematigde klimaatzones. Om de (potentiële) meerwaarde van deze innovatieve, agrarische productiesystemen te toetsen en te onderbouwen geven tien consortiumpartners de komende vier jaar uitvoering aan het onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de …