Nhà máy

Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie ...- Handgezondheidsaanbevelingen van de gezamenlijke commissie ,De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De commissie komt - zodra de Omgevingswet in werking treedt - in de plaats van de huidige monumentencommissie uit de Monumentenwet 1988 en de welstandscommissie uit de Woningwet. Gemeenten kunnen met behulp van de modelverordening hun bestaande adviesstelsels toespitsen op de ...Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …MEDEDELING VAN DE COMMISSIE COVID -19 Naar een …

Op 15 april 2020 hebben de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad een gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19 voorgesteld (hierna “het gezamenlijke stappenplan” genoemd).

College van Dienstverleningszaken | VNG

Waar reguliere beleidscommissies van de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid richt het CvD zich dus primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en standaarden op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.Het College bestaat uit bestuurders en gemeentesecretarissen. Het College: adviseert het bestuur over de vaststelling van standaarden …

Gezamenlijke commissie voor presidentiële inauguraties ...

Leden. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de partij die de meerderheid heeft in het Amerikaans Congres. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is typisch een van de leden.. Inauguratie Obama/Biden. De Commissie voor de inauguratie van 2009 werd gevormd om de inauguraties van Barack Obama en Joe Biden op 20 januari 2009 voor te bereiden. De voorzitter was …

GKV/NGK openen weg naar PKN - Kerk & religie - RD.nl

Er komt tussen de GKV en NGK een gezamenlijke commissie verzoening en recht, die zich bezighoudt met de gevolgen van de „verdrietige breuk” in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Gezamenlijke commissievergadering ABZM, MDV en …

Met inachtneming van de maatregelen rondom het coronavirus wordt de vergadering van de commissie Grondgebied in fysieke zin gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar, wordt live gestreamd en is te volgen via de website. De publieke tribune is …

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een …

de keuze van de banken de geldverwerking voortaan in eigen beheer te verrichten geen beperking van de concurrentie inhoudt. De ACM verwijst naar een besluit van de Europese Commissie over de klacht tegen een Spaanse tabakspro-ducent, omdat deze zijn eigen productie van tabaksfilters naar had verhoogd.15 Deze verticale integratie was

Gezamenlijke commissie voor het meten van de therapietrouw ...

GGZ Standaarden- Gezamenlijke commissie voor het meten van de therapietrouw van de hand ,Uit literatuuronderzoek rond de vraag wat is de effectiviteit van zelfmanagement voor mensen die ondersteuning, zorg en/of behandeling ontvangen van de ggz is een aantal werkzame bestanddelen naar voren gekomen.Het gaat om werkzame zelfmanagementstrategieën en ervaringen met …

Gezamenlijke commissie voor presidentiële inauguraties ...

Leden. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de partij die de meerderheid heeft in het Amerikaans Congres. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is typisch een van de leden.. Inauguratie Obama/Biden. De Commissie voor de inauguratie van 2009 werd gevormd om de inauguraties van Barack Obama en Joe Biden op 20 januari 2009 voor te bereiden. De voorzitter was …

Pharming ontvangt van Europese Commissie ...

De weesgeneesmiddelenstatus van de Europese Commissie biedt bepaalde regulatoire, procedurele en financiële voordelen, zoals marktexclusiviteit in de EU gedurende tien jaar na goedkeuring. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een geneesmiddel gericht zijn op de behandeling van een

Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke programma ...

Voor de op Europees niveau meest geïntegreerde onderzoeksfocussen heeft de Europese Commissie ervoor gekozen het actief beheer van de onderzoeksprogramma’s over te dragen aan onderzoekscentra en universiteiten die actief zijn in een welomschreven expertisedomein en verenigd zijn in consortia.

Brexitonderhandelaars moeten 'intensief' aan de slag

In een gezamenlijke verklaring na afloop van overleg per video tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie onderstreept het tweetal "het ...

GKV/NGK openen weg naar PKN - Kerk & religie - RD.nl

Er komt tussen de GKV en NGK een gezamenlijke commissie verzoening en recht, die zich bezighoudt met de gevolgen van de „verdrietige breuk” in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een …

de keuze van de banken de geldverwerking voortaan in eigen beheer te verrichten geen beperking van de concurrentie inhoudt. De ACM verwijst naar een besluit van de Europese Commissie over de klacht tegen een Spaanse tabakspro-ducent, omdat deze zijn eigen productie van tabaksfilters naar had verhoogd.15 Deze verticale integratie was

Gezamenlijke commissie voor het meten van de therapietrouw ...

GGZ Standaarden- Gezamenlijke commissie voor het meten van de therapietrouw van de hand ,Uit literatuuronderzoek rond de vraag wat is de effectiviteit van zelfmanagement voor mensen die ondersteuning, zorg en/of behandeling ontvangen van de ggz is een aantal werkzame bestanddelen naar voren gekomen.Het gaat om werkzame zelfmanagementstrategieën en ervaringen met …

NL - EUR-Lex

en de resolutie van het Europees Parlement heeft de Commissie de zeven voornaamste obstakels in dit verband geïdentificeerd. Deze staan in de binnenste kring van figuur 1 en worden hieronder beknopt toegelicht. Zowel afzonderlijk als in onderlinge combinatie staan deze obstakels de volledige benutting van het ICT-potentieel danig in de weg.

Het wetgevingsproces volgen | Europese Commissie

Werkprogramma van de Commissie. Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019. ... Als onderdeel van de agenda voor betere regelgeving kunnen burgers, bedrijven en belangengroepen de initiatieven van de Commissie in alle stadia van het proces op de voet volgen.

"Start onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU ...

Hiermee wordt het doel verwezenlijkt van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, die in 2017 werd verklaard, dat "de EU en haar lidstaten ook efficiënte, duurzame en rechtvaardige socialebeschermingsstelsels zullen steunen om het basisinkomen te garanderen" om ongelijkheid te bestrijden.

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...

van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie.

Dashboard Vught - iBabs RIS

Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu . Dashboard; Vergaderingen; Overzichten. ... Gezamenlijke commissie (Commissiekamer) 20:00 - 23:00 november 2020 18 Herindelingsverkiezingen 07:00 - 21:00 ...

Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie ...

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De commissie komt - zodra de Omgevingswet in werking treedt - in de plaats van de huidige monumentencommissie uit de Monumentenwet 1988 en de welstandscommissie uit de Woningwet. Gemeenten kunnen met behulp van de modelverordening hun bestaande adviesstelsels toespitsen op de ...

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een …

de keuze van de banken de geldverwerking voortaan in eigen beheer te verrichten geen beperking van de concurrentie inhoudt. De ACM verwijst naar een besluit van de Europese Commissie over de klacht tegen een Spaanse tabakspro-ducent, omdat deze zijn eigen productie van tabaksfilters naar had verhoogd.15 Deze verticale integratie was

Bundel van de VV - Voorbereidende VV (Gezamenlijke ...

Opinievorming m.b.t. het plan gaat plaatsvinden in de gezamenlijke Commissie van 9 september. De VV van 23 september is besluitvormend van aard. Hier kiezen de VV leden voor delen van / één scenario om uit te werken tot een definitief ontwerp WBP5. Hierbij een voorstel voor het WBP5 -ochtendprogramma van de gezamenlijke Commissie

Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie ...

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De commissie komt - zodra de Omgevingswet in werking treedt - in de plaats van de huidige monumentencommissie uit de Monumentenwet 1988 en de welstandscommissie uit de Woningwet. Gemeenten kunnen met behulp van de modelverordening hun bestaande adviesstelsels toespitsen op de ...