Nhà máy

Hospital of the future - Zorg en Gezondheid- Gezondheidsbeleid Ziekenhuis ,ziekenhuis van de toekomst: uitdagingen en opdracht: een verkennend onderzoek naar hoe het ziekenhuis van de toekomst er kan uitzien in 2030 en 2050 en naar hoe alle betrokken partners zich daarop kunnen voorbereiden. _ (bestek nr. Z1G/2018/GEZ/1). De bevindingen van het onderzoek worden neergeschreven in een groenboek. Een groenboek is een ...Vlaams 'groenboek' ziekenhuis van de toekomst ...Er zullen nieuwe zorgberoepen ontstaan.Met het Groenboek probeert het Leuvense Instituut voor Gezondheidsbeleid en de Vlerick Business School, op vraag van de Vlaamse Overheid - met name Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - die ontwikkelingen in kaart te brengen.Als onderdeel van de publicatie werd ook een ...Gezondheid | Stad Gent

Visit the City of Ghent’s international websites. Visit our English website. Stad.gent is a Dutch website. For your convenience, we have also made a selection of the most relevant articles and information in French / German / English.

Vlaams 'groenboek' ziekenhuis van de toekomst ...

Er zullen nieuwe zorgberoepen ontstaan.Met het Groenboek probeert het Leuvense Instituut voor Gezondheidsbeleid en de Vlerick Business School, op vraag van de Vlaamse Overheid - met name Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - die ontwikkelingen in kaart te brengen.Als onderdeel van de publicatie werd ook een ...

Gezondheidszorg | Breda Studentenstad

Ga je studeren en wonen in Breda Studentenstad dan moet je weten waar je moet zijn: HUISARTS - TANDARTS - EERSTE HULP - SOA - ZORGTOESLAG - ZORGVERZEKERING - ZIEKENHUIS

Gastcolleges Gezondheidsbeleid - Universiteit Hasselt

Apr 24, 2015·directeur AZ Delta Ziekenhuis: Management van een ziekenhuis: maa 4 mei 2015: 15.00-17.00u: B101: Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Welzijns- en gezondheidsbeleid in Vlaanderen: vrij 8 mei 2015: 15.00-17.00u: C104: Maggie De Block federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Welzijns- en ...

MKG - azmol.be

1. Het gezondheidsbeleid in het ziekenhuis te ondersteunen, zodat elk ziekenhuis zich t.o.v. andere analoge ziekenhuizen kan situeren en het intern beleid kan bijstellen. 2. De financiering van de ziekenhuizen af te stemmen op de werkelijkheid. 3. Epidemiologisch beleid uit te stippelen.

VIC is een onafhankelijk onderzoeksinstituut van het ...

Om gezondheidsbeleid te kunnen maken en te monitoren is inzicht nodig in de gezondheidssituatie van de bevolking. De nationale gezondheidsenquête (NGE) 2017 geeft een actueel beeld van de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik ... interview in het ziekenhuis opgenomen waarbij één of meerdere nachten in het ziekenhuis is doorgebracht.

Hospital of the future - Zorg en Gezondheid

ziekenhuis van de toekomst: uitdagingen en opdracht: een verkennend onderzoek naar hoe het ziekenhuis van de toekomst er kan uitzien in 2030 en 2050 en naar hoe alle betrokken partners zich daarop kunnen voorbereiden. _ (bestek nr. Z1G/2018/GEZ/1). De bevindingen van het onderzoek worden neergeschreven in een groenboek. Een groenboek is een ...

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid ...

gezondheidsbeleid kinderen en jongeren Template voor de beschrijving van de versterking van het ... (ziekenhuis-, revalidatie- en verblijfdiensten) georganiseerd zouden moeten worden. Deze gespecialiseerde plaatsen mogen echter niet het werk vervangen, dat door

Patiëntenparticipatie in het gezondheidszorgbeleid

- Gie Goyvaerts, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Lid Management - Oscar Grosjean, Chirurgien, expert judiciaire - Jeroen Keppens, BOKS, Europees Vertegenwoordiger - Roland Lemye, ABSym/BVAS, Président - Mieke Loncke, UZA, Ombudsvrouw - Mia Mahy, ALS Liga België, Penningmeester - Jacques Massion, UCL, Professeur émérite ...

JESSA en Mensura bouwen aan succesvol gezondheidsbeleid

Onderbouwd gezondheidsbeleid Mensura steunt het Jessa-ziekenhuis ook bij haar gezondheidsbeleid. Tijdens consultaties krijgen medewerkers een vragenlijst die peilt naar gezondheidsrisico’s. De bedrijfsartsen meten ook: cholesterol, BMI, buikomtrek … “Van daaruit verwijzen we door naar gezondheidsprogramma’s: Bewegen maakt je sterk, Conditie

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis - met 600 bedden - in Rotterdam-Zuid.

Jessa ziekenhuis - Mensura

Het Jessa-ziekenhuis ontstond uit de fusie van Virga Jessa, Salvator en Sint-Ursula. Het werd meteen het grootste ziekenhuis – en de tweede grootste werkgever – van Limburg. Van haar externe dienst verwacht het Jessa-ziekenhuis dat die haar gezondheidsbeleid ondersteunt en …

MKG - azmol.be

1. Het gezondheidsbeleid in het ziekenhuis te ondersteunen, zodat elk ziekenhuis zich t.o.v. andere analoge ziekenhuizen kan situeren en het intern beleid kan bijstellen. 2. De financiering van de ziekenhuizen af te stemmen op de werkelijkheid. 3. Epidemiologisch beleid uit te stippelen.

‘Een kelder vol bedden, maar geen personeel’ - NRC

Ziekenhuis in Luik: Belgische ziekenhuizen stromen vol met coronapatiënten. ... Het is het gevolg van slecht gezondheidsbeleid, vindt hij. België telt een van de hoogste aantallen ziekenhuis- en ...

GEZONDHEIDSBELEID - Berkenboom Anker

Gezondheidsbeleid Berkenboom Ankerstraat. Pagina 5 • Aandacht voor . structurele maatregelen. die betrekking hebben op het aanbod van . voeding op school, beweegmogelijkheden binnen de school en beweegmogelijkheden buiten de school. • Het maken van . afspraken. 1. Educatie . Leerinhouden •

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ...

gezondheidsbeleid, artikel 44, §1 en §2; - het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd ... ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn

'Coronacrisis is wake up call voor gezondheidsbeleid ...

De coronacrisis heeft sterkten en zwakten blootgelegd in ons volksgezondheidsbeleid en ons zorgsysteem. Ze kan worden gezien als wake up call voor het Nederlandse gezondheidsbeleid en de houdbaarheid van ons huidige zorgstelsel. Bestuurders Ate van der Zee (UMCG) en Jos Rietveld (GGD Groningen) schrijven over wat hen opviel, waar de schoen wringt en over hun gezamenlijke …

De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ... - RIZIV

U werkt in een ROB, een RVT, een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen of een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging. Geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Lokaal preventiebeleid - Zorg en Gezondheid

Voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft gezonder in 2025” voorziet het strategisch plan in het versterken van het lokale beleid om overal te komen tot ‘gezonde gemeenten’, het meer inzetten op terreinwerk en in initiatieven om de sociale ongelijkheid in preventie te verminderen.. Om de lokale besturen in hun gezondheidsbeleid te ondersteunen, heeft ...

Veiligheid - en Gezondheidsbeleid 'T Skooltje Kinderopvang ...

gezondheidsbeleid heeft. Houder is van mening dat een Veiligheid- en gezondheidsbeleid alleen wordt uitgedragen en toegepast wanneer er binnen de organisatie draagkracht is voor dit beleid. Om deze reden is het beleid opgesteld in samenwerking met houder, pedagogisch medewerkers en de pedagogisch beleidsmedewerker.

De werking van de algemene ziekenhuizen in België in ...

Het rapport vormt ook het startschot om de beschikbare data meer te gebruiken ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. De ‘Blikvanger Gezondheidszorg' met kerncijfers over de werking van de algemene ziekenhuizen wordt een terugkerend initiatief. In volgende edities zullen ook interpretatieve elementen geïntegreerd worden om de ...

Gezondheidszorg en gezondheidsbeleid: beter met ...

Sep 09, 2009·Gezondheidszorg en gezondheidsbeleid: beter mét patiëntenparticipatie Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting Brederodestraat 21 …

‘Een kelder vol bedden, maar geen personeel’ - NRC

Ziekenhuis in Luik: Belgische ziekenhuizen stromen vol met coronapatiënten. ... Het is het gevolg van slecht gezondheidsbeleid, vindt hij. België telt een van de hoogste aantallen ziekenhuis- en ...

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt in de ...

Kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënten zijn topprioriteiten voor het gezondheidsbeleid, de zorgverleners en de ziekenhuizen in België. De veiligheid van de patiënten verbeteren door de invoering van innovatieve ideeën en best practices is daarom een van onze grote doelstellingen. In deze rubriek vindt u alle nuttige informatie over patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen.