Nhà máy

puntkomma | Genootschap Onze Taal | Onze Taal- Wanneer handwasomstandigheden noodzakelijk zijn ,(17) Enkele landen zijn in financiële problemen gekomen: met name Griekenland, Italië en Spanje. Door de aankondigingsfunctie van de dubbele punt hoeft de tweede deelzin geen volledige zelfstandige zin te zijn. Na een puntkomma moet daarentegen in principe …Wanneer heupprothese? | GezondheidspleinWanneer kom je in aanmerking voor een heupprothese? Om de pijn te verzachten zul je bij een versleten heup in eerste instantie altijd medicijnen en fysiotherapie krijgen. Het doel hiervan is de beweeglijkheid, kracht, coördinatie en stabiliteit van je heup te vergroten.Wanneer een stoma - UMCG

Wanneer een urinestoma. U krijgt een urinestoma als de urine niet meer langs de natuurlijke weg uw lichaam kan of mag verlaten. Dit kan nodig zijn bij aandoeningen aan de urinewegen zoals: aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld spina bifida) kanker incontinentie chronische ontstekingen

Advocaat.be - Jeugdrecht - gerechtelijke jeugdhulp

Wanneer wordt gerechtelijke hulp opgestart? Als de situatie zodanig moeilijk wordt dat hulp voor de jongere of ouders noodzakelijk is, spreken we van een VOS of een verontrustende opvoedingssituatie.In Brussel spreekt men over een POS of problematische opvoedingssituatie. Een VOS is een situatie waarbij jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is omdat een hulpverlener van oordeel is dat:

Organisatieverandering: wanneer zinvol en wanneer zinloos?

Organisatieverandering: wanneer is het zinvol? Organisatieverandering: wanneer is het zinvol of noodzakelijk? Deze vraag is niet moeilijk om te beantwoorden. De wereld verandert, de economie verandert en de maatschappij verandert ook. Uw organisatie zal mee moeten in de veranderde behoeften (consumentbehoefte, klantbehoefte, marktbehoefte).

Geen vervoervergunning nodig - evofenedex

In Nederland is een Eurovergunning of een binnenlandse vergunning niet nodig bij: eigen vervoer vervoer in voertuigen met een beperkt laadvermogen vervoer van bepaalde afvalstoffen het reinigen van wegen gladheidsbestrijding vervoer van landbouwproducten verspreiding van drukwerk vervoer van defecte voertuigen vervoer van betonmortelspecie postvervoer Internationaal is een Eurovergunning niet ...

Wat zijn WHOIS-gegevens en wanneer is het noodzakelijk ...

Wat zijn WHOIS-gegevens en wanneer is het noodzakelijk deze te wijzigen? WHOIS-gegevens zijn de contactgegevens van de juridische houder van een domeinnaam. Deze gegevens kun je per domeinnaam wijzigen in Mijn Hostnet.

Wanneer is desinfectie van ruimten en verpleegmaterialen ...

Wanneer gebruiken? Alcohol 70% (bijvoorbeeld Divosan Ethaplus) voor oppervlakken en materialen die met bloed besmet zijn. voor oppervlakken kleiner dan 0,5 vierkante meter. voor materialen die niet bestand zijn tegen chloor: Chlooroplossing (250 ppm) voor …

Cookies en de AVG: wanneer is een cookiemelding verplicht?

Wanneer heb ik wel een cookiemelding nodig? Je hebt dus een cookiemelding nodig als je door middel van cookies toegang krijgt tot persoonsgegevens. Maar hoe weet je of dit het geval is? Dat is vaak lastig te zeggen. Er zijn online checks te vinden, maar ik heb er nog geen gevonden die goed werkt.

Wanneer een geaard stopcontact en wanneer een niet-geaarde ...

Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen jou hier namelijk wanneer je voor een geaard stopcontact kiest en wanneer voor een niet-geaarde. Waarom is een geaard stopcontact veiliger? Jij vraagt je in eerste instantie ongetwijfeld af waarom een geaard stopcontact veiliger is. Een kleine uitleg is dan ook wel op zijn plaats.

puntkomma | Genootschap Onze Taal | Onze Taal

(17) Enkele landen zijn in financiële problemen gekomen: met name Griekenland, Italië en Spanje. Door de aankondigingsfunctie van de dubbele punt hoeft de tweede deelzin geen volledige zelfstandige zin te zijn. Na een puntkomma moet daarentegen in principe …

Deze trainingen zijn noodzakelijk voor elke prestatieloper

Deze trainingen zijn noodzakelijk voor elke prestatieloper. ... Een derde training die ook een kortere duurloop kan zijn, of een tempoduurloop (met enkele snelle langere stukken) of een ...

Wanneer is een statutenwijziging noodzakelijk ...

• de vermelding of de aandelen op naam of aan toon­der zijn. Principe . Wanneer aan de hiervoor vermelde gegevens nu wij­zi­gingen worden doorgevoerd (b.v. een zetel­ver­an­dering, een kapitaalverhoging of een naams­wij­zi­ging) dan is er in principe een statutenwijziging ver­eist.

Wanneer een geaard stopcontact en wanneer een niet-geaarde ...

Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen jou hier namelijk wanneer je voor een geaard stopcontact kiest en wanneer voor een niet-geaarde. Waarom is een geaard stopcontact veiliger? Jij vraagt je in eerste instantie ongetwijfeld af waarom een geaard stopcontact veiliger is. Een kleine uitleg is dan ook wel op zijn plaats.

Welke (beroeps)kosten zijn fiscaal aftrekbaar? - KBC Bank ...

De kosten zijn een zekere en vaststaande schuld. Dat is het geval wanneer er op het einde van het boekjaar zekerheid bestaat over het voorwerp en bedrag van de schuld. De schuld is geboekt om fiscaal aftrekbaar te zijn. 2) De beroepskosten moeten gemaakt zijn met het …

Rechtsbijstandverzekering afsluiten | Consumentenbond

Krijg je ooit een geschil, dan ben je met een rechtsbijstandverzekering al snel goedkoper uit dan wanneer je zelf een advocaat moet inschakelen. Omstandigheden die de kans op een conflict vergroten zijn bijvoorbeeld het hebben van een (groot) gezin (gezinsleden zijn doorgaans meeverzekerd), regelmatig van baan wisselen of verhuizen en vaak op ...

Artikel 6 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU ...

Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1 ...

Wanneer is iemand een UBO? | Redactie BV Rendement

Over wanneer het register er moet zijn geeft het uitvoeringsbesluit geen update. De eerdere planning was dat het in de zomer operationeel zou moeten zijn. UBO bij bv. Natuurlijke personen die meer dan 25% houden van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in een bv. Dit percentage geldt zowel voor directe als voor indirecte belangen.

Organisatieverandering: wanneer zinvol en wanneer zinloos?

Organisatieverandering: wanneer is het zinvol? Organisatieverandering: wanneer is het zinvol of noodzakelijk? Deze vraag is niet moeilijk om te beantwoorden. De wereld verandert, de economie verandert en de maatschappij verandert ook. Uw organisatie zal mee moeten in de veranderde behoeften (consumentbehoefte, klantbehoefte, marktbehoefte).

als / wanneer / indien | Genootschap Onze Taal | Onze Taal

Daarnaast kunnen als, wanneer en indien voegwoord van voorwaarde/veronderstelling zijn: Als/wanneer/indien ik mij niet vergis, gaat de trein om 14.03 uur. Ook hier is als de minst formele van de drie, terwijl indien uitsluitend in de schrijftaal voorkomt.

- Wanneer de wetgever in artikel 577-9, § 4, B.W. bedoelt ...

77 - Wanneer de wetgever in artikel 577-9, § 4, B.W. bedoelt: Werken die én dringend én noodzakelijk zijn, (dus als beide criteria aanwezig zijn), dan heeft dit artikel geen voorwerp, want dergelijke werken behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de syndicus, en

Advocaat.be - Jeugdrecht - gerechtelijke jeugdhulp

Wanneer wordt gerechtelijke hulp opgestart? Als de situatie zodanig moeilijk wordt dat hulp voor de jongere of ouders noodzakelijk is, spreken we van een VOS of een verontrustende opvoedingssituatie.In Brussel spreekt men over een POS of problematische opvoedingssituatie. Een VOS is een situatie waarbij jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is omdat een hulpverlener van oordeel is dat:

Deze trainingen zijn noodzakelijk voor elke prestatieloper

Deze trainingen zijn noodzakelijk voor elke prestatieloper. ... Een derde training die ook een kortere duurloop kan zijn, of een tempoduurloop (met enkele snelle langere stukken) of een ...

Rechtsbijstandverzekering afsluiten | Consumentenbond

Krijg je ooit een geschil, dan ben je met een rechtsbijstandverzekering al snel goedkoper uit dan wanneer je zelf een advocaat moet inschakelen. Omstandigheden die de kans op een conflict vergroten zijn bijvoorbeeld het hebben van een (groot) gezin (gezinsleden zijn doorgaans meeverzekerd), regelmatig van baan wisselen of verhuizen en vaak op ...

Wanneer ben ik ondernemer? - KVK

Wanneer ben ik ondernemer voor de Inkomstenbelasting? De Belastingdienst hanteert hiervoor een aantal criteria waaronder zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang van je bedrijf. Doe de ondernemerscheck van de Belastingdienst om zeker van je zaak te zijn. Wat moet ik doen als ik nog twijfel over wel of niet inschrijven?

Cookies en de AVG: wanneer is een cookiemelding verplicht?

Wanneer heb ik wel een cookiemelding nodig? Je hebt dus een cookiemelding nodig als je door middel van cookies toegang krijgt tot persoonsgegevens. Maar hoe weet je of dit het geval is? Dat is vaak lastig te zeggen. Er zijn online checks te vinden, maar ik heb er nog geen gevonden die goed werkt.