Nhà máy

Ziek, maar toch op school?! De effectiviteit en ...- De effectiviteit van het handwasproject op school ,Het aantal leerlingen met een chronische aandoening in Nederland wordt geschat op ongeveer 200.000 (Te Meerman & Demoulin, 2005). Deze leerlingen kunnen meer moeite hebben met het volgen van onderwijs (Kijlstra, Prinsen, & Schulpen, 2001, zoals geciteerd door Tielen, 2003).Maakt de school het verschil? Effectiviteit van scholen ...Op basis van een longitudinaal onderzoek bij 6.400 leerlingen gaan de auteurs na of het er toe doet naar welke school je gaat, van welke lerares of leraar je les krijgt, en in welke klasgroep je terecht komt. Dit wordt nagegaan bij leerlingen van het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Het onderzoek gaat in eerste instantie over effecten op de prestaties voor wiskunde en Nederlands ...Antipestprogramma’s - Pesten | NJi

Op dit moment bevatten in Nederland drie antipestprogramma’s aanwijzingen voor effectiviteit. Dat is de conclusie van de Commissie Antipestprogramma's, gebaseerd op het onderzoek van een consortium die de resultaten beschrijft in 'Wat Werkt Tegen Pesten?Effectiviteit van kansrijke programma's tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk'.

Ziek, maar toch op school?! De effectiviteit en ...

Het aantal leerlingen met een chronische aandoening in Nederland wordt geschat op ongeveer 200.000 (Te Meerman & Demoulin, 2005). Deze leerlingen kunnen meer moeite hebben met het volgen van onderwijs (Kijlstra, Prinsen, & Schulpen, 2001, zoals geciteerd door Tielen, 2003).

Maakt de school het verschil? Effectiviteit van scholen ...

Het onderzoek gaat in eerste instantie over effecten op de prestaties voor wiskunde en Nederlands. Ook effecten op het schools welbevinden, de inzet, het zelfconcept en de integratie in de groep van de klasgenoten worden bekeken. Bovendien wordt nagegaan of een school die goed is voor de prestaties, ook goed is voor het welbevinden, of juist niet.

De effectiviteit van de interventie Zelfcontrole op School ...

Abstract. Doel: De effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutisch schoolgebaseerd interventieprogramma Zelfcontrole op School, voor Nederlandse kinderen in de leeftijd 8 t/m 13 jaar, met externaliserend probleemgedrag of een risico op het ontwikkelen van een gedragsstoornis, onderzoeken voor meerdere informanten.

Huiswerk op de basisschool: nuttig of niet? – Onderwijzerblog

Mark van der Veen Als het over huiswerk gaat zie ik regelmatig discussies voorbij komen die het geven van huiswerk op zijn zachtst gezegd aan de kaak stellen. Vooral het artikel van Heather Shumaker (2016) komt regelmatig in die discussies voor. Huiswerk heeft geen effect op de prestaties van leerlingen, aldus Shumaker. Sterker nog, huiswerk heeft…

Live | Trump en Biden blij met nieuws over effectiviteit ...

Nov 09, 2020·In dit liveblog volgen we het laatste nieuws over het coronavirus. Download onze app en ontvang een bericht bij de belangrijkste updates. Een medewerker van de …

Leerlingparticipatie in de Gezonde School-aanpak | Gezonde ...

Breng regelmatig onder de aandacht welk beleid de school voert op het gebied van gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Ga regelmatig het gesprek aan met leerlingen via verschillende kanalen, zoals een inspiratiebijeenkomst, de website van uw school, de schoolgids of sociale media zoals Facebook, YouTube of Twitter.

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

3. (Informele) oudergemeenschap: ouders zijn onderdeel en verrichten werkzaamheden op school. De aanbevelingen van de Onderwijsraad (2010) richten zich op een koerswijziging van het landelijk beleid. Zij is van mening dat verdere uitbouw van de positie als rechthebbende niet veel extra zal opleveren.

Naar een duurzaam budgetmanagement? Effectiviteit en ...

Een methodisch kader voor duurzaam budgetmanagement” onder de loep genomen op vlak van effectiviteit. Daarnaast zoomen de auteurs in op de mogelijkheden maar ook valkuilen die er zijn inzake monitoren van trajecten. In de namiddag nemen we u graag mee op pad in een nieuw onderzoeksproject omtrent intermediairen in budget- en ...

De effectiviteit van de interventie Zelfcontrole op School ...

Abstract. Doel: De effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutisch schoolgebaseerd interventieprogramma Zelfcontrole op School, voor Nederlandse kinderen in de leeftijd 8 t/m 13 jaar, met externaliserend probleemgedrag of een risico op het ontwikkelen van een gedragsstoornis, onderzoeken voor meerdere informanten.

Ziek, maar toch op school?! De effectiviteit en ...

Het aantal leerlingen met een chronische aandoening in Nederland wordt geschat op ongeveer 200.000 (Te Meerman & Demoulin, 2005). Deze leerlingen kunnen meer moeite hebben met het volgen van onderwijs (Kijlstra, Prinsen, & Schulpen, 2001, zoals geciteerd door Tielen, 2003).

Live | Trump en Biden blij met nieuws over effectiviteit ...

Nov 09, 2020·In dit liveblog volgen we het laatste nieuws over het coronavirus. Download onze app en ontvang een bericht bij de belangrijkste updates. Een medewerker van de …

af1359 de effectiviteit van de inzet van rolmodellen in ...

reviews waarin de effectiviteit van de inzet van rolmodellen wordt onderzocht. In een tweede ronde is gezocht naar losse (gerandomiseerde) effectstudies. Er zijn drie groepen van zoekwoorden met elkaar gecombineerd in de search. Ten eerste is gezocht op: rolemodel*, role model*, narrative*, testimonial*, testimony, celebrit* en peer-model*.

(Kosten)effectiviteit van twee interventies: Welzijn op ...

(Kosten)effectiviteit van Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen en Welzijn op Recept . Het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor rekentools die inzicht geven in kosten en baten van preventieve activiteiten op het snijvlak van …

De educatieve effecten van milieuzorg op school ...

Verschillende internationale verdragen schuiven natuur- en milieueducatie (NME) naar voor als één van de belangrijke middelen om de negatieve invloed van de mens op het milieu te verminderen.De effectiviteit van NME is erg belangrijk, want het gaat om een belangrijke opdracht, waarin verschillende overheden investeren.

Antipestprogramma’s - Pesten | NJi

Op dit moment bevatten in Nederland drie antipestprogramma’s aanwijzingen voor effectiviteit. Dat is de conclusie van de Commissie Antipestprogramma's, gebaseerd op het onderzoek van een consortium die de resultaten beschrijft in 'Wat Werkt Tegen Pesten?Effectiviteit van kansrijke programma's tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk'.

Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek …

de effectiviteit van het jeugdbeleid als het gaat om migrantenkinderen, aldus de oud-ministers Rouvoet en Vogelaar van respectievelijk Jeugd en Gezin en Wonen, Wijken en Integratie.

Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek …

de effectiviteit van het jeugdbeleid als het gaat om migrantenkinderen, aldus de oud-ministers Rouvoet en Vogelaar van respectievelijk Jeugd en Gezin en Wonen, Wijken en Integratie.

De effectiviteit van e-learning en de implementatie in het ...

E-learning wordt op diverse plekken ingezet in het medisch onderwijs. De vraag is of het leereffect ervan ook aangetoond kan worden en of dit vergelijkbaar is met bijvoorbeeld contactonderwijs. Aan de hand van een bespreking van twee omvangrijke meta-analyses, waarbij leereffecten van instructie met e-learning worden vergeleken met klassikale instructie, wordt de conclusie getrokken dat e ...

DE INVLOED VAN VERSCHILLENDE …

leerprestaties van de leerlingen. Er zijn echter op dit gebied ook andere en zelfs tegenstrijdige resultaten gevonden in andere onderzoeksresultaten (Bach Kolling, 2014). Bij het didactisch perspectief staan de leerprestaties en de effectiviteit van de instructie van de leerkracht centraal (Jong de & Altena, 2015). Bij het pedagogisch ...

De educatieve effecten van milieuzorg op school ...

Verschillende internationale verdragen schuiven natuur- en milieueducatie (NME) naar voor als één van de belangrijke middelen om de negatieve invloed van de mens op het milieu te verminderen.De effectiviteit van NME is erg belangrijk, want het gaat om een belangrijke opdracht, waarin verschillende overheden investeren.

Antipestprogramma’s - Pesten | NJi

Op dit moment bevatten in Nederland drie antipestprogramma’s aanwijzingen voor effectiviteit. Dat is de conclusie van de Commissie Antipestprogramma's, gebaseerd op het onderzoek van een consortium die de resultaten beschrijft in 'Wat Werkt Tegen Pesten?Effectiviteit van kansrijke programma's tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk'.

Onnodige quarantaines op school ... - Het Laatste Nieuws

Uit cijfers die het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) samen met de CLB’s bekendmaakte, blijkt dat het om 4.278 leerlingen gaat, dat is 0,36 procent van het totale leerlingenaantal.

De effectiviteit van e-learning en de implementatie in het ...

E-learning wordt op diverse plekken ingezet in het medisch onderwijs. De vraag is of het leereffect ervan ook aangetoond kan worden en of dit vergelijkbaar is met bijvoorbeeld contactonderwijs. Aan de hand van een bespreking van twee omvangrijke meta-analyses, waarbij leereffecten van instructie met e-learning worden vergeleken met klassikale instructie, wordt de conclusie getrokken dat e ...